Moeder Aarde Kaart 29 – Verhalenverteller

Ouden, o kom bezing voor mij
De geschiedenis van ons ras.
Moge ik met m’n geestesoog
De liefde zien die is en was.
Plus elke geest van voor mijn tijd
En ook zijn Medicijn,
De Heilige Traditie ook,
Zodat alles kan zijn.
O Verhalenverteller, wees mijn brug
Naar die andere tijd,
Zodat ik in Schoonheid Leven kan
Met ’t oude ritme en rijm.

De Verhalenvertellerskaart spreekt over expansie op alle niveaus. Als je deze kaart hebt gekregen, ben je nu bezig te groeien en je vele nieuwe ideeën eigen te maken. Kijk welk terrein van expansie je aandacht nodig heeft en voed je persoonlijk Scheppingsvuur. Creëer meer en geniet van de expansie, je weet dat je het verdient.

Neem er nota van dat de expansie zal voortduren als je bereid bent met anderen te delen hoe je je succes hebt bereikt. Vele levens worden door het verhaal van een ander beïnvloed. Nu jij in je huidige situatie geluk hebt, zou je anderen kunnen bemoedigen. 

In alle gevallen doet expansie zich voor wanneer het mensen wordt toegestaan in hun eigen tempo en met gebruikmaking van hun eigen intelligentie te groeien. De wijsheid van de Verhalenverteller is een onderdeel van de kunst van het onthouden. Merk op dat je nu je persoonlijke Kracht herinnert en hoe je potentieel moet zijn.