Moeder Aarde Kaart 31 – Medicijnkom

Medicijnkom van genezing,
Van visioenen, dromen, en wat duurt,
Voorbij de Leegte van tijd en ruimte
Zorg jij voor heling van elk ras.

Voor zieners en helers brengt het water van jou
Oude wijsheid, opnieuw verteld.
Voor Zoekers en mensen in nood,
Ben je balsem voor hun pijn.

Als je vandaag de Medicijnkomkaart koos, ligt er heling aan de horizon. Dit kan spirituele, mentale, emotionele of lichamelijke heling zijn. Besteed aandacht aan de gebeurtenissen in je leven en erken de helingen die zich manifesteren met dankbaarheid. De stappen naar heelheid worden vaak gemarkeerd door het vrijkomen van kleine beetjes heling en kunnen vaak over het hoofd worden gezien. 

Word je bewust van veranderingen in houding of van een nieuw gevoel van welbevinden en je zult de heling begrijpen terwijl ze zich manifesteert. Op deze manier help je je toekomst, voorbij de Leegte, om je in het heden te helen. 

In al deze gevallen spreekt de Medicijnkom over Goede Kracht. Deze wordt je aangeboden. Je huidige taak is haar te vinden en te gebruiken om het Zelf te helen of een ander te helpen.