Moeder Aarde Kaart 37 – Groot Mysterie

Oorspronkelijke Bron de Schepping,
De Leegte van Al Wat is,
Dank je voor de levensadem,
dank je voor m’n gaven.
Eeuwig Mysterie, beroer m’n hart,
Laat me in schoonheid leven.
Heilig Mysterie, wees m’n gids,
Zodat ik eerlijk kan geven.
Oneindige Bron, blijf bij mij,
Zodat diep in m’n ziel
De warmte van je Eeuwige Vlam
Altijd branden zal.

De Groot-Mysteriekaart vertelt ons dat de Oorspronkelijke Bron de Schepper van al het leven is en dat we naar die gelijknis zijn geschapen. We zijn medescheppers met een vrije wil, die de bron worden van alles wat we in het leven willen ervaren. De verantwoordelijkheid kan niet verder worden afgeschoven. We zijn volkomen verantwoordelijk voor al onze vreugde en al onze pijn.

Deze kaart herinnert je eraan dankbaarheid te betuigen voor al je lessen; dit verandert elke pijn in gewin. Richt je op je scheppend vermogen en je kunt veranderen wat je maar wilt. Het zou tijd kunnen zijn om welke kritiek, schaamte of berouw dan ook te laten vallen en je leven in eigen hand te nemen. De slachtofferrol past Tweevoeters niet. We zijn naar het beeld van een onbegrensde Schepper geschapen en we zijn derhalve onbegrensde medescheppers.

In al deze gevallen zal Groot Mysterie wanneer we alle proberen te ontraadselen, ons steeds weer is verwarring brengen en verbijsteren. Laat het gebabbel in je geest ophouden en luister naar de Bron. Oorspronkelijke Bron toont ons dat het Mysterie in ons leeft en alle antwoorden bevat die we langs het Heilig Pad moeten vinden. Het Heilig Pad van Schoonheid bestaat eruit het mysterie van het leven te ervaren zonder dat we vanaf onze commandopost met beperkt uitzicht toezicht op het resultaat hoeven uit te oefenen. Laat je met de stroom meedrijven en bezie de glorie van onbegrensde medeschepping. Groot Mysterie is tenslotte het Goddelijke plan en alles ligt op schema.