Moeder Aarde Kaart 38 – Veld van Overvloed

Veld van Overvloed,
Rijkdom voor allen,
Geen honger…
Geen pijn meer.

De Kinderen van de Aarde
Zijn Groot Mysterie lief,
En Groot Mysterie voedt hen
Met zijn Eeuwige Vlam.

Kinderen van de Aarde, vertrouw opnieuw!
Wees dankbaar en vol lof!
Het Veld van Overvloed zal blijven bestaan
Om ons voor de rest van ons leven te steunen.

De hoorn des overvloeds is gevuld met een overvloed aan ideeën, talenten, kleding, ervaringen, voedsel, metgezellen en gevoelens die zullen voorzien in de behoeften van de Kinderen van de Aarde. Als de Veld-van-Overvloedkaart is verschenen, krijg je de verzekering dat wat je nu nodig hebt bezig is zich te manifesteren. Er zal in je behoeften worden voorzien. Dank nu, nog voordat er in je behoeften is voorzien. Toon Groot Mysterie het vertrouwen dat je in je proces hebt door alle twijfel te laten varen en weer als een kind te worden.

Beperk niet de manier waarop de stoffelijke manifestatie zich voordoet. Oorspronkelijk Bron gaat op mysterieuze wijze te werk; ze zet de volmaakt mensen, plaatsen en dingen op onze paden om in onze ware behoeften te voorzien. Er wordt van ons gevraagd ons het onderscheid te herinneren tussen ware behoeften en stoffelijke hulpmiddelen, die louter illusies van geluk zijn. In al deze gevallen herinnert het Veld van Overvloed ons aan ons Goddelijk recht om onze gebeden verhoord te krijgen en in onze behoeften voorzien te raken.