Moeder Aarde Kaart 39 – Stenen Volk

Archivarissen van de Aarde,
Verklaren jullie alsjeblieft
De geschiedenis van ons leven,
De waarheid is onder jullie beheer.

Net als jullie neven uit de zee,
De schelpen die ons laten horen,
Is heilig gefluister de sleutel
Tot dierbare geschiedenis.

Stenen Volk, we zullen luisteren.
Leer ons de oude gebruiken,
Zodat we onze toekomst
Kunnen baseren op gebed en lof.

Het Stenen Volk markeert een tijd waarin aan jou kennis geopenbaard zal worden. Deze bibliotheken van rots bevatten je persoonlijke gegevens. er kunnen herinneringen aan je kindertijd terugkeren, waardoor je in staat zult zijn een deel van je persoonlijke puzzel samen te voegen. Herinneringen aan vorige levens of déjà vu’s zouden nieuw bewustzijn teweeg kunnen brengen. Wat er ook het geval is, je verkeert nu in de positie om te weten waar je vandaan kwam en waar je heen gaat.

Een Stenen Persoon kan je helpen om je bedoelingen helder te krijgen, verwarring te verjagen, gewoonten te veranderen, gegevens van lang geleden weer naar boven te krijgen, of gegrond te raken. Sta deze leraren toe je Bondgenoten te worden en ontdek een nieuwe wereld. Luister naar de fluisteringen van het delfstoffenrijk, en je hart zal weten.

In al deze gevallen vraagt de Stenen-Volkkaart van je je geest open te stellen, omdat er nieuw inzicht jouw kant opkomt. Deze kennis is op Aardannalen gebaseerd en kan je kijk op het leven veranderen. Deze oude vrienden zijn de oudste Kinderen van de Aarde; ze vragen ons alleen maar om stil te houden en te luisteren.