Moeder Aarde Kaart 40 – Grote Rookspiegel

Door de rook heen
Zie ik mijn spiegelbeeld
Dat naar mij terugkijkt.

Spiegel van m’n innerlijk Zelf,
Wie bij jij
Als ik mij ben?

Spiegel van m’n uiterlijk Zelf, 
Wat zien anderen?
Zien ze de waarheid in m’n hart
Of menselijke ijdelheid?

De Grote Rookspiegel weerspiegelt dat je de mythe achter je moet laten. Je bent wat je besluit te zijn. Verwijder het rookgordijn dat je natuurlijke talenten of waarde verbergt en richt je op. Herken de terreinen die verdere ontwikkeling behoeven en ga eraan werken. Houd ermee op voor je potentieel terug te deinzen en leef naar je waarheid. Er bestaan miljoenen rolmodellen waaruit je kunt kiezen.

Op een ander niveau wordt er van je gevraagd een goed spiegel voor anderen te zijn. Moedig anderen aan dapper te zijn door Te Doen Wat Je Zegt. Als je aan jezelf twijfels en aan je recht om er te zijn, kunnen de weerspiegelingen die je in anderen ziet je niet gelukkig maken. Jaloezie op welk niveau dan ook belemmert alleen maar je groei en verspilt energie. Verbrijzel de spiegels die vasthouden aan eigendunk, zwaarmoedigheid of mislukking, zodat je je kunt gaan bezighouden met wat werkelijk belangrijk is. 

Voor alle niveaus geldt dat de grote Rookspiegel van ons vraagt licht en schaduw als gelijkwaardig te aanvaarden. De spiegelbeelden waar we een hekel aan hebben, kunnen waardige tegenstanders zijn die ons leren hoe we onze draai kunnen vinden in ons potentieel. Zelfs onze schaduwkanten zijn ons van dient, doordat ze ons door vallen en opstaan naar het ware beeld van Zelf leiden.