Moeder Aarde Kaart 44 – Heilige Ruimte

Groot Mysterie,
Jij kunt me leren eren
De wetten van Heilige Ruimte,
De gebruiken en Tradities
Van elke overtuiging en ras.
Groot Mysterie,
Jij kunt me leren eren
De talenten die ik heb
En me in andermans huis
Eerbiedig te gedragen.
Groot Mysterie,
Leer het kind mij
Het del van Heilig Mysterie
Dat in elke ruimte wordt gevonden
Met gratie te aanvaarden.

De Heilige-Ruimtekaart dringt aan op eerbied voor de bezittingen, ideeën, huizen en persoonlijkheid van anderen. Ze dringt er ook op aan dat je eerbied voor het Zelf eist. Baken je territorium af. Respecteer jezelf, zodat anderen de weerspiegeling daarvan in zichzelf zien en in hoe ze met je omgaan. Wees bereid nee te zeggen.

Heilige Ruimte betekent dat je je lichaam, gevoelens en bezittingen als heilig beschouwt en anderen niet zult toestaan daar misbruik van te maken. Nodig alleen hen in je Heilige Ruimte uit die dit verdienen. De manier waarop je jezelf behandelt, bepaalt hoe anderen mensen je behandelen. 

In al deze gevallen bepaalt de eerbied die je jezelf en andere levensvormen betoont, hoe je betrekkingen met de Planetaire Familie zijn. Als je anderen toestaat in jouw Heilige Ruimte destructief te zijn, ben je op een bepaald niveau niet flink genoeg om niet aardig gevonden te worden. Het is niet belangrijk om door anderen aardig gevonden te worden, het is belangrijk om met jezelf te kunnen leven. Geluk begint van binnen.