Moeder Aarde Kaart 6 – Zonnedans

In de heilige cirkel
Dansen de krijgers de zon,
Verbonden met de Levensboom,
Dansen ze in het rond.

Ze voelen de pijn der vrouwen,
Opdat het volk kan leven,
En zoeken een Medicijnvisioen,
Terwijl ze hun pijn geven.

De Zonnedanskaart vraagt ons te kijken naar wat opgeofferd moet worden opdat we de heiligheid van onze levens kunnen herstellen. Het zou kunnen zijn dat twijfel of angst zich door onze dromen een weg baant en opgeofferd moet worden, zodat onze dromen kunnen leven. Aan de andere kant, als een bepaalde slechte gewoonte onze gaven beperkt, moeten we die gewoonte overwinnen. Als we de delen van het Zelf die onze schaduw voorstellen niet kwijtraken, kunnen roekeloosheid en te grote toegeeflijkheid verhinderen dat we het overvloedige leven krijgen waarnaar we streven.

Je schaduw kan altijd snel opgeofferd worden. Als je hebt geleerd van het dansen met de duisternis van je onwetendheid, zul je leren wat niet langer heilig is in je leven. Dan wordt de opoffering je waarheid. Als je minder papier gebruikt om de regenwouden te redden, maak je hen heilig. Er wordt in al deze gevallen van je gevraagd iets op te geven teneinde aan de waarheid van je overtuigingen vast te houden. Als je spuitbussen, apathie, bitterheid, hebzuchtige vrienden of te veel suiker opgeeft, kan die de waarde van je leven veranderen. 

Denk erom: zelfopoffering is niet het ontkennen van je behoeften, maar veeleer de beslissing van het Zelf om door bereidwillig een daad te stellen beperking op te offeren.