Moeder Aarde Kaart 7 – Medicijnwiel

Stenen begrenzen Heilige Ruimte,
De hoepel des levens wordt heel,
Adelaar, Prairiewolf, Beer, kom zing,
Doe mee met grote Witte Buffel.

Hier groeten we wind van verandering,
Hier loven we Grootvader Zon,
Hier eren we de heelheid van al, 
En komen we samen als één.

De Medicijnwielkaart voorspelt een tijd van cycli en/of beweging. Er wordt van je gevraagd dat je opmerkt welke fase van de cyclus je momenteel doormaakt. Gaat het om het begin (tijd van schepping, groei) en om de ontwikkeling van een cyclus, of om het einde ervan? Hoe je kijkt naar waar je bent, zal je helpen opheldering te krijgen over wat je vervolgens moet doen. Aan alle terugtrekking, aarzeling of stilstand is nu een einde gekomen. 

Met deze kaart word je ervan op de hoogte gesteld dat de stagnatie voorbij is en dat nieuw begin in het heden wortel heeft geschoten. Raak niet gevangen in oude patronen. Merk op welk richting op het Medicijnwiel je zal helpen om je voorwaarts te bewegen en pas deze les op je leven toe. 

Je keuzes zijn: verlichting en helderheid (Oosten), trouw en nederigheid ( Zuiden), introspectie en doelstellingen (Westen), of wijsheid en dankbaarheid (Noorden). Het is nu tijd om voor jezelf uit te maken welke soort beweging het Wiel draaiende zal houden. In al deze gevallen verzekert het Medicijnwiel je ervan dat het leven voortgaat. De kwaliteit van de nieuwe cyclus hangt van jou af, van je handelingen en je houdingen ten opzichte van groei.