Moeder Aarde Kaart 8 – Schild van het Oosten

Schild van het Oosten,
Verlicht mijn pad
Zodat ik met Adelaar kan vliegen
Naar waar het eerste licht van Grootvader Zon woont.

De kaart van het Schild van het Oosten stelt de behoefte aan helderheid voor in een bepaald deel van je leven. Ze kan ook een tijd van verlichting markeren, waarin dingen plotseling in elkaar beginnen te passen en betekenis voor je krijgen. Als je in verwarring bent geweest, is het nu de tijd om om orde in je leven te vragen. De orde kan worden hersteld door lijsten te maken van dingen die je moet doen, door je leefruimte op te ruimen of door oude projecten af te maken. Wanneer de orde is hersteld, zul je ontvankelijker zijn en de helderheid vinden die je nodig hebt.

De verlichting van het Oosten kan ook van je vragen dat je een ander helpt bij het vinden van helderheid. Anderen deelgenoot maken van je ideeën kan verlichting brengen, daar anderen je feedback geven. Het kan ook tijd zijn om oude wonden of negatieve gedachten te helen, zodat helderheid de ruimte krijgt om je leven binnen te komen. Wees creatief en vermetel om je opvatting van wie je werkelijk bent te verruimen en je in nieuwe rijken van begrip te wagen.

In al deze gevallen markeert het Schild van het Oosten een tijd van nieuwe vrijheden, die ontstaan doordat je de modder uit je ogen veegt en met het oog van de Adelaar ziet. Ga na welke gedachten je oogkleppen in stand houden en laat de blindheid optrekken door je moed bijeen te rapen en te gaan vliegen.