Moeder Aarde Kaart 9 – Schild van het Zuiden

Rode Aarde, Schild van het Zuiden,
Kind vervuld van verwondering,
Leer me om mee te geven.
Lachen is je Cadeautje, 
In onschuld en in vreugd,
Met je trucjes haal je me
Naar het wezen van m’n jeugd.

De kaart van het Schild van het Zuiden markeert een tijd van terugkeer naar de kinderlijke delen van het Zelf, die geen steun van het ego nodig hebben. Kijk hoe je in de huidige situatie nederig kunt zijn. Houd werk met spel, en heiligheid met oneerbiedigheid in evenwicht. Met andere woorden: je zult opgewekter moeten worden en de gespannen delen van het Zelf moeten laten vallen voordat je verder kunt gaan.

Dit kan een tijd zijn om wat lichaamsbeweging te nemen en de gespannen spieren los te maken, of om te lachen en je intellectualistische rommel weg te gooien. Houd ermee op je zo gespannen vast te klampen en herinner je hoe je moet vertrouwen. Hoe kun je iets of iemand vertrouwen wanneer jij niet werkelijk het beeld in de spiegel bent?

In al deze gevallen houdt de kaart van het Schild van het Zuiden vol dat het innerlijk kind probeert je iets te leren over hoe je met de situatie moet omgaan. Als je naar de kleine dreumes luistert en op hem of haar vertrouwt, zou je wel eens iets van de verlopen magie van het leven kunnen herstellen. Denk eraan: speelsheid heelt een massa smarten. Hoe ernstiger je het spel opvat, hoe minder kans ieder van ons heeft om te winnen.