Mudra van Ajna

Ajna is de energie van het voorhoofdchakra, ons derde oog. Een spiritueel oog, gericht op immateriële zaken, op onze innerlijke zaken: inzicht. Als we het inzicht bereiken, hebben we de geestelijke balans ontdekt die ons in evenwicht houdt. Een geestelijk kompas dat zich beweegt tussen de polen yin en yang. De koele vrouwelijke blauwe energie uit de aarde en de arme mannelijke energie uit de kosmos. Samen vormen ze een spanningsveld waartussen wij continu onze koers moeten bepalen. In de juiste verhouding brengen zij ons rust en is geen van beide dominant. Dit stadium is echter een utopie; er zijn momenten dat we er dichtbij zitten en dan ervaren we een spiritueel besef dat even vrijkomt omdat niets meer strijdt om aandacht. 

Die ontbrekende spanning geeft dat innerlijk zicht dat we slechts waar kunnen nemen met ons derde oog. Het is de ultieme vorm van mens zijn, in balans, in vrede. Vervuld van gelijke delen mannelijke en vrouwelijke energie, de perfecte combinatie die elkaar wederzijds optimaal aanvult, alsof de puzzel is gelegd en het plaatje nu pas zichtbaar wordt – voor het derde oog. Het innerlijk van onszelf is, hoe vreemd het ook mag klinken, vaak nog onbekend terrein: ons onbekende zelf. Wat ligt er verborgen, hoe kunnen we erbij, hoe leren we ernaar te kijken? Met de mudra van Ajna maken we een teken dat bekendstaat als het levenswiel. De beide energieën raken elkaar met duim en wijsvingertoppen. Het centrum van het rad, waar geen beweging is, waar rust is en de spanning van het wiel niet meer geldt. 

Deze prachtige mudra geeft dus op een perfecte manier weer war het om draait. Zij brengt haar energie naar Ajna. Energie die kan worden aangewend om de slag uit ons levenswiel te verwijderen. Door ontbrekende spaken is er sprake van onbalans en die ondermijnt ons evenwicht. Met nieuwe yin of yang spaken kunnen we dat hervinden. Stel je geest uitnodigend open voor die beide energieën als je het wiel vormt met je handen. Doe het een paar keer per dag. Je bewustzijn  zal zich op den duur steeds meer op hem gaan richten en je het inzicht verschaffen van een spiritueel kompas.