Mudra van Vishuddha

De mudra van ons keelchakra brengt de energie daarvan weer in beweging. Soms, als we haar nodig hebben, vibreert ze niet naar wens in dit deel van ons lichaam, waar het om de trillingen gaat. De communicatie is geremd – de energie kan te zwak zijn of stokt in je keel. Deze lichamelijke signalen attenderen ons erop dat we geestelijk iets moeten verwerken. We hebben kennelijk moeite ons op de juiste manier kenbaar te maken. en haperende communicatie heeft weerslag op de kwaliteit van relaties. Als de relatie oppervlakkig si, zal dat meestal nog wel gaan, je kunt dan volstaan met een beperkt beeld van jezelf; je hoeft je diepste gevoelens niet te tonen, maar als er meer eisen worden gesteld aan het niveau van de overdracht, dan blijken spontaniteit en openheid geremd te zijn. 

Onze geestelijke bagage kan dus invloed uitoefenen op ons lichamelijk functioneren – een psychische noodkreet, die in de keel gesmoord wordt. We spreken wel, maar zeggen niets. Soms begrijp je niet eens wat de achterliggende oorzaak is. Alleen een eerlijke zoektocht in jezelf zal uitkomst kunnen brengen. De mudra van Vishuddha wil je hierin begeleiden. De handen vormen zich tot het beeld van een schelp. Deze prachtige creatie uit de zee wordt sinds mensen heugenis gebruikt om van verre gehoord te worden. Een diepe, sonore klank rolt zich doordringend uit over de vlakte, het water of in het woud, vaak als een aankondiging van ceremonies. 

De schelp-mudra zien we terug in de Indiase dans, waar de taal van de handen een sublieme mate van perfectie heeft bereikt. Als we deze mudra vormen, maken we geluidloos kenbaar dat we ons krachtig willen laten horen in ons bewustzijn. Een stil signaal waarmee we onze verstoorde emoties willen bereiken, opdat al onze trillingen op dezelfde frequentie komen en we daardoor de oorzak begrijpen van onze problemen. De energie van Vishuddha wordt door regelmatige beoefening van de mudra (dagelijks driemaal een kwartier) steeds sterke geactiveerd. Als we tijdens deze meditatieve momenten langzamerhand dichter bij onze geestelijk blokkades kunnen koen, zul je merken dat ze een heilzame werking heeft op het benoemen ervan. De mudra van Vishuddha is er niet om de ander, maar om jezelf te bereiken.