Muis – Nauwkeurig Onderzoek

Muis…
Als ik de wereld kon zien
door jouw kleine ogen,
misschien dat ik dan de details
zou weten te onderscheiden.

Want elk detail heeft zijn gewicht,
en schept, het eigen doel getrouw,
orde in het circus van de waanzin.

Muis zegt: ‘Om iets te kennen, raak ik het aan met mijn snorharen.’ Paradoxaal genoeg is dit zowel een grote kracht als een grote zwakte. Het is goed voor je om zaken van dichtbij te bekijken. Het is goed voor je om aandacht te besteden aan details, maar het is slecht voor je om elke kleinigheid in nog kleinere delen te ontleden.

Muis heeft vele roofzuchtige vijanden, waaronder vogels, slangen en katten. Doordat Muis voedsel vormt voor veel dieren, is zijn vermogen om overal gevaar te bespeuren hoog ontwikkeld. Onze zogenaamde beschaving is een ingewikkeld geheel van componenten. Om er je weg te vinden, heb je elk jaar meer organisatievermogen nodig. Steeds meer details moeten aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen. De kracht van Muis kan je in deze moderne tijd goed van pas komen. Dingen die in de ogen van anderen onbelangrijk lijken, zijn voor Muis van levensbelang.

Mensen met de kracht van Muis veroorzaken nogal eens boosheid bij mensen met anderen kracht, omdat ze zulke vitters lijken. Mensen met de kracht van Muis zullen het pluisje op je jas opmerken, zelfs als het dezelfde kleur heeft als je jas. Ze zullen je ervan proberen te overtuigen dat de eenvoudigste taak verschrikkelijk moeilijk is. Ze zijn gefixeerd op methoden. Ze sorteren, delen in naar categorie en bergen op voor later. Het lijkt alsof ze aan het hamsteren zijn, maar dat is wel het laatste waarmee Muis zich bezighoudt. Ze zijn alleen maar alles op orde aan het brengen, zodat ze het later nauwkeuriger kunnen onderzoeken.

De opperhoofden vertellen ons dat er zonder Muis geen gesystematiseerde kennis zou bestaan. Met Muis kwam een einde aan de renaissance en begon het tijdperk van specialisatie. Muis wist al vanaf het allereerste begin dat er altijd meer te leren valt. Men kan altijd dieper en dieper en dieper graven.

Als je persoonlijke kracht die van Muis is, ben je misschien een beetje bang voor het leven. Je bent echter zeer goed georganiseerd en hebt voor alles een vakje. Je zou moeten proberen je blikveld eens te verruimen. Ontwikkel gulheid van geest. Probeer je bewust te worden van de Grote Dans des Levens. Besef dat er meer plaatsen zijn dan je woonplaats, dat er de maan is, het zonnestelsel, de melkweg en een oneindig universum. Spring hoog, kleine vriend. Dan zul je een glimp opvangen van de Heilige Berg.

Als Muis in je kaarten is verschenen, vertelt de kracht van Muis je dat je nauwkeurig moet gaan onderzoeken. Kijk zorgvuldig naar jezelf en anderen. Misschien bevindt zich dat grote stuk kaas wel in een val waar je niet levend uitkomt. Misschien zit de kat in de provisiekamer op je te wachten. Misschien doet iemand aan wie je gezag hebt toegekend, zoals een arts, advocaat of zelfs een loodgieter, zijn werk niet nauwgezet. De boodschap is dat je goed moet kijken naar wat zich voordoet en dat je je handelwijze daarop moet afstemmen.