Mustard – Herik – Sinapis arvensis 

Voor hen die lijden aan plotseling opkomende (en weer wegebbende) perioden van verdriet, depressieve stemming of somberheid, zonder dat hiervoor een duidelijk aanwijsbare reden bestaat. Deze meestal ernstige mensen hebben het gevoel alsof er een duistere wolk over hen neerdaalt en dat ze van de buitenwereld en menselijke warmte zijn afgesloten. Deze diepe melancholische bui verdwijnt even plotseling als ze gekomen is.

Negatief: plotse neerslachtigheid

  • Bij een endogene depressie, waarbij men totaal geen belangstelling heeft voor het dagelijkse leven 

Positief: innerlijke vreugde

  • Wanneer men zich volledig geïsoleerd voelt door een sombere neerslachtigheid, waarvoor men geen logische uitleg kan geven 

Bron: Anthémis