Nadiel

Nadiel: de Engel van de Steenbok.
Voor vertrouwen, doortastendheid en vastberadenheid.

Als u deze kaart hebt getrokken, ben u zowel bedachtzaam als praktisch. Dit wordt gecombineerd met onafhankelijkheid en de kracht om op eigen benen te staan. Normaal gesproken weet u wat u wilt in het leven en bent u niet bang om ervoor te gaan, want u hebt vertrouwen in uzelf en uw beoordelingsvermogen. Nadiel geeft u de raad om uw gebruikelijke vermogen obstakels te overwinnen of barrières te doorbreken, teneinde succes te bereiken op het levenspad dat u hebt gekomen, niet te laten verwoesten door een nare ervaring tengevolge van een beoordelingsfout. Nadiel kan u helpen de juiste keuze te maken bij het nastreven van uw doel, mits het voor uw hoogste goed is.

Nadiel herinnert u eraan dat uw complexe persoonlijkheid de keerzijde van dit sterrenbeeld is. Achter uw zelfverzekerde houding schuilt vaak angst en bezorgdheid. Als u dit bij uzelf herkent en weet dat u zich vaak stoerder voordoet dan u werkelijk bent, vraag Nadiel dan u te helpen meer zelfvertrouwen en vastbeslotenheid te ontwikkelen om uw innerlijke kwetsbaarheid te overwinnen. Kies malachiet voor het in evenwicht brengen van emoties en peridoot voor integratie. Wie is uw ware ik: uw innerlijke of uw uiterlijke ik? Integreer de twee om heelheid en harmonie te vinden.