Noet

Mythologie

Noet is de Egyptische godin van de nachthemel, die ook wel de Grote Diepte wordt genoemd, het Hemelgewelf, die elke morgen de zon baart en hem elke avond opeet. Ra, de zonne- of oppergod, veroordeelde de incest van Noet, die op haar broer Geb, de aarde, lag en hij liet ze uit elkaar halen. Noet werd naar de hemel gebracht, waar zij verblijft met haar boogvormige lichaam. Zij verzorgt en beschermt de doden tijdens hun reis, en werd dan ook vaak afgebeeld op de binnenkant van sarcofagen.

Betekenis

Noet’s fonkelende, oneindige donkere gewelf strekt zich in je leven uit opdat je je openstelt voor het mysterie. Heb je alle aspecten van je leven uitgestippeld en geen ruimte gelaten voor het mysterie? Is je leven te strak geregeld? Probeer je alles zeker te stellen door het te definiëren, te benoemen, door alles te weten? 

Stel je open voor het mysterie, het onkenbare. De Wijze Vrouw weet dat het universum veel herbergt wat een mysterie zal blijven en laat daar bij het vlechten van haar leven ruimte voor open. Noet zegt dat je je heelheid voedt door erop te vertrouwen dat het mysterie dat je toelaat, precies is wat je nodig hebt voor je reis naar heelheid. 

Ritueel

Je kunt dit uitvoeren als een fantasiereis of, als je woont op een plaats waar je je ’s nachts buiten veilig voelt, als een ritueel. Als je de voorkeur geeft aan de reis, kies dan een tijdstip waarop je niet wordt gestoord. Ga ontspannen zitten of liggen met rechte rug en sluit je ogen. Adem diep in en adem snel weer uit. Adem nog eens diep in en adem langzaam uit. Adem nog eens diep in en adem zo traag zal een slak weer uit.

Als je dit als ritueel wilt uitvoeren, ga dan naar buiten. Als je een reis maakt, visualiseer, registreer of voel dan de onmetelijkheid van Noet’s lichaam, de nachthemel, boven je. Zie duidelijk haar vorm voor je. Ze lacht naar je. Ze strekt haar hand naar je uit en vraagt je bij haar te komen. Ze wijst naar een wentelend sterrenpad dat begint te flonkeren voor je ogen. Je gaat het sterrenpad op. Nu ben je omgeven door Noet’s onmetelijkheid, haar uitgestrektheid, haar duisternis. 

Je ziet dat ze op je wacht en je klimt verder langs het sterrenpad tot je voor haar staat. Ze spreidt haar armen en je stapt haar omhelzing binnen. Je voelt de warmte van haar omhelzing, maar je voelt ook iets dat je nooit zult begrijpen, haar mysterie. Ze smeekt je je hart voor haar open te stellen en haar te vertrouwen.

Je stelt je hart open en je ervaart een diepe sensatie van één-zijn met het onbekende. Je voelt je veilig en rustig, gecenterd en geborgen./ Je blijft in haar omhelzing tot je je gevuld voelt, bevredigd, klaar om verder te gaan. Je bedankt Noet en ze vertelt je dat je moet gaan. Je loopt over het wentelende sterrenpad terug naar de aarde, terug naar huis, terug naar je lichaam. Haal diep adem en open je ogen als je er klaar voor bent. Welkom terug!