Open Lotus van Sahasrara

Als ons kruinchakra zich heeft geopend, hebben we de verbinding met de Kosmos gerealiseerd. Het is het ultieme stadium, maar vooralsnog hebben we een lange weg te gaan. Het spirituele pad heeft als einddoel te voelen wat het is om te verkeren met de stromende energie van Sahasrara. Opgaand in kosmische energie, de verbinding die het bijna goddelijke inzicht geeft, die het verband in de dingen zal tonen en ons aardse denken dan heeft vrijgemaakt. Het is voor ons een onmogelijke opgave hier een voorstelling van te maken. Niets is zo moeilijk als het geluk ervaren van het niets, want wij kunnen alleen maar denken aan ‘iets’. 

Leegte bereiken we door leeg te maken, vrijmaken van alle zaken die zijn vergaard en opgedaan in ons leven. Ons geconditioneerde denken is uiteindelijk verantwoordelijk voor onze mentale vorming. Je hiervan bevrijden is de enige voorwaarde om ooit de energie van het kruinchakra met die van het hemelse te voelen samengaan. De schoonheid die dat te voorschijn komt is onbeschrijfelijk, alsof we via een andere dimensie in de onze kunnen kijken. De schellen vallen af; het zicht is werkelijk vrijgemaakt; bewustzijn kan zich ten volle manifesteren. 

Sahasrara is het verlichte eindpunt van ons pad, een spirituele vuurtoren als een goddelijk baken. Soms worden we even het schijnsel in de verte gewaar en ondergaan we in een flits iets van een ongekende helderheid. De geest was dan even vrij; zo’n korte kennismaking met het licht kan neigen naar een bijnadoodervaring – het is wonderbaarlijk prettig, maar het duurt maar even. Dit oplichten van Sahasrara vindt plaats als zij zich een moment heeft geopend en verbonden met erboven. Vrijmaken en losmaken zijn dus synoniemen van loskomen van het aardse denken om vervolgens te kunnen versmelten met de Kosmos. 

Deze moeizame en moeilijke weg naar het licht eist vel bezinning en het bewust elimineren van gecreëerd gedrag. Pas dan kunnen we weer onbevangen andere energieën ontmoeten. Wat rest is de schoonheid van ene reine geest, die niet zal oordelen, van een liefhebbende geest, die onbevangen zal kunnen geven en van een open geest, die opgaat in de Kosmos. Het zal zijn als de pure pracht van de lotusbloem, die zich ontvouwt en haar bladeren spreidt om de kosmische energie te vangen in haar hart.