Orakel van de Liefde

Eeuwigheid

Heb eerbied voor de plek in elkaar waar alles liefde is.
Heb eerbied voor de plek in elkaar die eeuwig is. 

 

 

 

 

Bron  ©Loes Raaphorst 08/2006