Orakel van de Liefde

Seksuele Eenwording.

Heb eerbied voor dat plekje in elkaar 
waar jullie één zijn.

 

 

Bron  ©Loes Raaphorst 08/2006