Otter – Vrouwelijke Kracht

Otter…
Zo speels!
Coquette bij de stroom.

De kracht van vrouwen,
de Verwezenlijkte Droom.

De kracht van Otter houdt een aantal lessen in over vrouwelijke energie. Deze zijn van toepassing op zowel mannen als vrouwen, daar we allemaal vrouwelijke kanten hebben. De huid van Otter wordt vaak gebruikt om er medicijnbuidels van te maken voor wijze vrouwen. De huid stelt namelijk evenwichtige vrouwelijke energie voor.

Otter is heel zorgzaam voor haar jongen; zij zal uren met hen spelen en daarbij allerlei acrobatische toeren uithalen. Otter leeft op het land, maar altijd dicht bij water. De elementen Aarde en Water zijn de vrouwelijke elementen. Otter, die zich in beide elementen thuis voelt, is de personificatie van vrouwelijkheid: lang, glad en sierlijk. Otter is de ware ‘coquette’ van de dierenwereld.

Otter is altijd in beweging en zeer nieuwsgierig. In tegenstelling tot andere dieren zal Otter nooit als eerste een gevecht beginnen. Ze verdedigt slechts. Dit vrolijke schepsel is dol op avontuur; ze gaat ervan uit dat alle andere schepselen vriendelijk zijn – totdat het tegendeel is bewezen.

Deze karaktertrekken vormen de schoonheid van een evenwichtige vrouwelijke kant, de kant die ons in staat stelt anderen in ons leven toe te laten zonder vooroordelen of achterdocht jegens hebt te koesteren. Otter leert ons dat evenwichtige vrouwelijke energie niet jaloers of kattig is. Het gaat om zusterschap, om plezier hebben en om delen in het geluk van anderen. Vanuit het vast verankerde geloof dat alle talenten ten goede komen aan de hele stam, is Otter blij voor anderen.

Lang geleden was het volgens het stammenrecht gebruikelijk dat als een vrouw weduwe werd, haar zuster haar eigen echtgenoot als minnaar aan de weduwe aanbood om te voorkomen dat haar scheppende kracht zou opdrogen en niet meer gebruikt zou worden. Dit is ook de kracht van Otter. In Otter’s evenwichtige opvatting over het delen van goedheid bestaat geen ruimte voor afgunst, of voor angst om vervangen te worden.

Vrouwelijke energie zonder spelletjes of macht vormt een prachtige ervaring. Het is de vrijheid van liefde zonder jaloezie. Het is je naaste liefhebben als jezelf.

Het zou wel eens tijd kunnen zijn om je gevoelens over het delen met anderen van de overvloed in je leven aan een onderzoek te onderwerpen. Otter zou kunnen zeggen dat zowel mannen als vrouwen naar de schone eigenschappen van het vrouwelijk dienen te streven, zodat eenheid van geest kan worden bereikt. Dit zou inhouden dat jaloezie vernietigd wordt, tezamen met alle boze handelingen die hieruit voortkomen. Het zou betekenen dat je je ego met een Haviksoog in de gaten houdt en compleet vertrouwen handhaaft. Er zou een wereld ontstaan waarin alle mensen samenkomen om het recht van ieder persoon om te zijn te erkennen. 

Als je dit symbool hebt getrokken, vertelt Otter je misschien dat je het speelse kind moet worden en eenvoudigweg moet toestaan dat dingen zich in je leven ontvouwen. Het zou wel eens tijd kunnen zijn om je verslaving aan gepieker op te geven. Otter leert je ook dat het van belang is niet aan materiele zaken te hechten, zodat deze je niet kunnen binden of je tot last kunnen worden. Als je wilt leren van de gewoonten van Otter, kun je eens kijken naar de ontvankelijke kant van je aard, die vol vreugde is. Heb je jezelf onlangs een cadeautje gegeven? Heb je tijdens je meditatie boodschappen ontvangen? Word Otter en stap zachtjes in de rivier van het leven. Drijf mee op het water van het universum… zo pas je evenwichtige, vrouwelijke – ontvankelijke energie toe. Eer deze energie, dan zul je de kracht van het vrouwelijke ontdekken.