Oya

Mythologie

In Afrika is Oya de Yoruba-godin van het weer – vooral van tornado’s, onweer, verwoestende stortbuien – het vuur, vrouwelijk leiderschap, overtuigende charme, en transformatie. Zij is ook een van de machtigste godinnen bij de Braziliaanse Macumba. Als vrouwen in lastige conflicten verstrikt zijn, vragen zij deze godin om bescherming. 

Ze draagt een wijnrood gewaad, haar lievelingskleur, en toont negen wervelwinden (negen is haar heilige getal) en op deze afbeelding draagt zij een tulband die in de vorm van buffelhorens is gewikkeld, want zij zou de gedaante van een buffel hebben aangenomen toen zij trouwde met Ogun.

Betekenis

Oya stormt je leven binnen om je te vertellen dat er verandering voor de deur staat: roepend, smekend en bonzend. Jij kunt heel worden door de verandering te omarmen. Heb je het te druk gehad, was je te gespannen om aandacht te schenken aan de veranderingen die je in je leven nodig hebt om jezelf te voeden? Is verandering zo’n beangstigend iets dat je het van je af duwt, er verstoppertje mee speelt of het gewoon negeert? Heb je je leven zo perfect georganiseerd dat er geen plaats meer is voor mogelijkheden? 

Tijd voor verandering. Tijd om uit te vegen, op te vegen en weggevaagd worden. Misschien zit je midden in de grote verandering (de menopauze) en kun je dat maar moeilijk accepteren. Verzet tegen verandering levert een hardnekkiger verandering op. Als je besluit met de verandering te dansen, zul je meestromen. 

Laat je aan het wankelen brengen, bereid je voor op groei. Stort je op de chaotische dans van de verandering en je zult rijkelijk gezegend worden met een overvloed aan mogelijkheden. Het is tijd voor iets heel anders. Oya zegt dat de aarde eerst moet worden omgeploegd voor er iets kan worden geplant en dat verandering je altijd geeft wat je nodig hebt op je weg naar heelheid. 

Ritueel

Kies een rustig moment waarop je niet gestoord zult worden. Ga ontspannen zitten of liggen met rechte rug en doe je ogen dicht. Haal diep adem en adem langzaam uit. Adem nog eens diep in en adem deze keer uit met het geluid van de wind. Haal nog eens diep adem en zie of voel jezelf bij het uitademen over een pad lopen. Het is een prachtige dag om te wandelen. 

Het pad voert je omhoog en omlaag. Je volgt het pad, je geeft je over aan zijn leiding, en je voelt je steeds meer ontspannen, steeds meer op je gemak. Nu gaat het pad gestaag omhoog. Hoger en hoger ga je. Al snel moet je met handen en voeten klimmen. En nog steeds leidt het pad omhoog. Uiteindelijk trek je jezelf op naar een reusachtige vlakte. Je bent op de Vlakte der Visie, waar een frisse, heldere en schone wind blaast. 

Hier kun je duidelijk zien wat je moet zien. Sta jezelf toe de wervelende wind te voelen terwijl je visie helder wordt. Je roept Oya en ze komt. Ze haalt je binnen met een krachtige omhelzing. Ze vraagt waarom je bent gekomen. Je vraagt haar: wat moet ik doen om de verandering als m’n bondgenoot te hulp te roepen? en zij antwoordt. Stel je haar antwoord duidelijk voor in gedachten en bedank Oya voor haar hulp. Zij vraagt je om een geschenk en je geeft het haar dankbaar en onvoorwaardelijk. Oya omhelst je opnieuw en verdwijnt. Nu is het tijd om terug te gaan.

Je klimt langzaam en voorzichtig naar beneden. Je gaat omlaag, verder en verder, en je voelt je rustig en opgeknapt. Steeds verder omlaag, en je voelt je op je gemak en gecenterd, tot je weer bij het pad bent. Het pad kronkelt en leidt je in bochten rond. Je volgt het en je voelt een sensatie van rust. Het pad voert je omlaag en omhoog, terwijl je je steeds wakkerder voelt. Haal diep adem en kom terug in je lichaam terwijl je langzaam uitademt. Haal nog eens diep adem en open je ogen. Welkom terug!