Paard – Kracht

Machtig Paard…
Vermogen om te rennen
over open vlakten,

of om het visioen te brengen
van de schilden,
dansend in paarse droomregen.

‘Paarden stelen, is kracht stelen’, was een veelgehoorde uitdrukking bij de oorspronkelijke bevolking van Amerika. Zij verwijst naar de gewaardeerde rol die Paard speelde in deze samenleving.

Paard is lichamelijke kracht en onaardse kracht. Sjamanen overal ter wereld worden door Paard in staat gesteld door de lucht te vliegen en de hemel te bereiken.

De mensheid maakte een grote sprong voorwaarts toen ze Paard temde. Dit was net zo belangrijk als de ontdekking hoe men vuur kon maken. Voordat Paard getemd werd, waren mensen aan de aarde vastgeklonken, zwaarbeladen en trage wezens. Toen ze eenmaal op de rug van Paard klommen, waren ze zo vrij en snel als de wind. Ze konden nu met gemak zware lasten over een grote afstand vervoeren. Door hun speciale relatie met Paard, veranderde de manier waarop mensen zichzelf zagen uitermate. De kracht van Paard was de eerste helende dierkracht van de beschaving. De mensheid staat enorm in de schuld bij Paard en bij de nieuwe kracht die hij bracht. De mens zou hele afstanden moeten lopen om zijn broeder of zuster te bezoeken, als hij, de ruiter met twee benen, niet welkom was geweest op de rug van Paard. Vandaag de dag drukken we het vermogen van motoren uit in paardenkracht, een term die herinnert aan de tijd waarin Paard een geachte en veelgeprezen partner van de mensheid was.

Droomwandelaar, een medicijnman, liep over de vlakten, op weg om een bezoek te brengen aan het gebied van de Arapaho’s. Hij had zijn pijp bij zich. De veer in zijn lange zwarte haar wees naar de grond, een teken dat hij een man van vrede was. Droomwandelaar zag een kudde wilde prairiepaarden, die vanaf een heuveltop op hem af kwam rennen. 

Zwarte Hengst kwam naar Droomwandelaar toe en vroeg hem of hij een antwoord zocht op zijn reis. Zwarte Hengst zei: ‘Ik kom uit de Leegte waar Antwoord woont. Klim op mijn rug en ken de kracht die ontstaat bij het binnengaan van de Duisternis en het vinden van Licht.’ Droomwandelaar bedankte Zwarte Hengst en beloofde hem in de Droomtijd te bezoeken wanneer zijn kracht nodig was.

Vervolgens kwam Gele Hengst naar Droomwandelaar toe en bood aan hem naar het Oosten te brengen, de woonplaats van Verlichting. Droomwandelaar zou de antwoorden die hij daar vond, kunnen delen met anderen. Hij zou anderen kunnen onderwijzen en tot verlichting kunnen brengen. Droomwandelaar bedankte ook Gele Hengst en zei dat hij deze geschenken van kracht op zijn reis zou gebruiken.

Rode Hengst kwam naderbij, speels steigerend. Hij vertelde Dromwandelaar over de vreugde die hij zou beleven wanneer bij werk en zwaarwichtige kracht in evenwicht zou brengen met de vreugdevolle ervaring van speelsheid. Hij herinnerde Droomwandelaar eraan, dat deze de aandacht van zijn leerlingen beter zou kunnen vasthouden wanneer hij humor in zijn lessen verwerkte. Droomwandelaar bedankte hem en beloofde het geschenk van vreugde niet te vergeten.

Droomwandelaar naderde zijn bestemming. Het gebied van de Arapaho’s was nu vlakbij. Witte Hengst kwam helemaal naar voren. Droomwandelaar klom op de rug van Witte Hengst. Witte Hengst bracht de boodschappen van alle paarden. Hij vertegenwoordigde de kracht van wijsheid. Dit prachtige paard was de belichaming van het evenwichtige schild van kracht. ‘Misbruik van kracht zal nooit tot wijsheid leiden’, zei Witte Hengst. ‘Jij, Droomwandelaar, hebt deze reis gemaakt om een broeder in nood te genzen, om de heilige pijp te delen en om Moeder Aarde te helen. Jij hebt door nederigheid te betonen de kennis verworven dat je een werktuig bent van de Grote Geest. Zoals ik jou op mijn rug draag, draag jij de noden van de mensen op jouw rug. Met jouw wijsheid begrijp je dat kracht niet zomaar wordt gegeven, maar wordt toegekend aan hen die bereid zijn op evenwichtige wijze verantwoordelijkheid te dragen.’

Droomwandelaar, de sjamaan, was door het bezoek van de wilde paarden geheeld. Hij wist dat zijn reis naar de Arapaho’s een bedoeling had, namelijk deze geschenken met hen te delen. 

Als je de kracht van Paard begrijpt, zie je misschien hoe je kunt streven naar een evenwichtig schild van kracht. ware kracht is wijsheid die voorkomt uit de herinnering aan je hele reis. Wijsheid ontstaat uit de herinnering aan de wegen die je in andermans schoenen bent gegaan. Mededogen, zorg, onderwijs, liefde en bereidheid anderen te laten delen in je gaven, talenten en mogelijkheden, zijn de toegangspoorten tot kracht.