Paddensteen

Paddensteen (borax) was volgens overleveringen 
wit, bruin of zwart. 
De steen werd gewonnen 
uit de kop van een pad 
en was, net als slangensteen, 
werkzaam tegen vergiftigingen. 
Paddensteen droeg men 
bij voorkeur in een ring. 
De steen moest de huid raken, 
kwam de drager in de buurt van gif, 
dan werd de steen gloeiend heet 
en waarschuwde zo zijn eigenaar. 
Om de echtheid van de steen te testen 
hield men hem vlakbij een pad. 
Kwam het dier erop af, 
dan was de steen echt. 
Paddenstenen zouden ook bescherming bieden 
tegen brand, schipbreuk en nederlagen in de strijd. 
Was de steen gezet in een gouden hanger, 
dan voorkwam hij dat kinderen 
door feeën werden gestolen.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 12/2005