Pentagramsierraad of symbool?

Er zijn doorheen de jaren heeft het pentagram al verschillende betekenissen gekregen. Sommige mensen zien het pentagram nog steeds als een teken van de duivel, een teken van satan. Zelf vind ik niet dat het pentagram verbonden, is met satan. Het pentagram is eerder iets positiefs en symboliseert voor mij de eenheid der elementen. De bovenste punt staat voor de geest/ether/ziel, de bovenste rechtse punt staat voor water, de onderste rechtse punt staat voor vuur, de bovenste linkse punt staat voor lucht en de onderste linkse punt staat voor aarde. Samen vormen zij dan de eenheid der elementen. 

De afbeelding die je hier ziet is eigenlijk een pentakel. Een pentakel is een pentagram met een cirkel rond getekend. Vaak worden pentakels aangewend voor rituelen. Het pentakel wordt daardoor ook vaak aangewend door heksen. Velen vinden het pentakel een typisch heksenteken.

Maar er zijn ook omgekeerde pentagrammen. Deze worden al gauw aangezien als het teken van de duivel. De satanisten dragen vaak dit teken. Maar eigenlijk wordt het teken verkeerd geïnterpreteerd en wil het zeggen dat zij de materie boven de geest stellen, terwijl het normale pentagram waarbij 1 punt omhoog staat de geest boven de materie stelt.

Het pentagram is ook een figuur die aangewend wordt in de natuur. Als je een appel dwars doorsnijdt (dus anders dan je normaal doet), zal je de tekening van een pentagram zien. Het pentagram is dus eigenlijk ook een heel natuurlijk teken. 

Zelf draag ik geregeld een pentagram. Het teken trekt me aan. Voor mij is het echt een teken van eenheid, van alle elementen en van de Godin. 

Bron: Poeticas

Het Pentagram: een vijfpuntige ster die met 1 lijn te trekken is. Algemeen bekend als een heksensymbool, maar en dat is minder bekend, voor veel meer groepen van betekenis. Het pentagram is onder meer ook bekend als druïdenvoet en merrievoet ( van nachtmerrie). Ook Pythagoras kende het pentagram (het woord penta staat voor 5 en het hart van het pentagram vormt weer een Pentagon, welbekend van het Amerikaans ministerie voor defensie) als heilig symbool voor de harmonie tussen het fysieke en het psychische, zodat het ook bekend werd als teken van gezondheid. Wie kent ook niet de tekening van de man die met gespreide benen en uitgestrekte armen staat? Dat beeld kun je op een pentagram leggen en je zult zien dat de vier ledematen en het hoofd op de 5 punten van het pentagram passen. 

Voor Christenen staat het pentagram voor de 5 wonden die Jesus opliep aan het kruis. De Marokkanen hebben het pentagram in het groen ( ook wel bekend als Salomon’s zegel, hoewel dat volgens mij meer wordt gezegd van de zespuntige ster) op hun Nationale vlag staan. De vrijmetselaars kennen het pentagram ook. Zij dragen het , waarbij het pentagram is opgesierd door vlammen en een G in het midden, als symbool ter herinnering aan de zin. 

Voor heksen en andere paganisten representeert het pentagram vooral de 4 elementen vuur, wind, water en aarde en het vijfde element dat ether of de menselijke geest wordt genoemd. Het pentagram wordt zowel met de punt naar boven ( dit is de meest bekende wijze van dragen en ook wel genoemd “mind over matter”) als met de punt naar beneden gedragen (“matter over mind”). Dit laatste wordt nogal eens in verband gebracht met vormen van satansverering, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Vooral in traditionele covens is het pentagram, gedragen met de punt naar beneden, een symbool voor een tweedegraads inwijding. In dat jaar is het van belang dat de leerling zich buigt over de schaduwkanten van het leven en zichzelf. Als het pentagram ondersteboven wordt gedragen met daarin een geitenkop, dan wordt dit over het algemeen wel in verband gebracht met satansverering. 

Ook zie je dat het pentagram tegenwoordig ook wordt gedragen door mensen die niet per definitie paganisten zijn, zoals Gothics. Dus het treffen van iemand met een pentagram om, zegt niet altijd dat je met een heks van doen hebt, hoewel mijn ervaring is, dat het vaak wel het geval is. Toch kom ik ook even zoveel heksen tegen die totaal geen pentagrammen dragen. Het al dan niet dragen maakt je zeker niet meer of minder heks. Het is een persoonlijke keuze, voor sommigen al dan niet bepaald door omgevingsfactoren. 

Een pentagram met een cirkel eromheen wordt ook wel pentakel genoemd. Een pentakel is tevens een altaar-tool die bestaat uit een ronde schijf van hout, klei of metaal die wordt gebruikt om benodigdheden voor een ritueel op te leggen en te zegenen. Een pentakel is ook vrij gemakkelijk zelf te maken van klei of hout. Je kunt het dan zo groot of klein maken als je zelf wilt en bewerken naar eigen smaak. Op die manier leg je er ook heel erg je eigen energie in… 

Bron: Hydrangea

Klein pentakel ritueel

De oorspronkelijk engelse versie werd geschreven door Rev. Ravenwind, en zonder copyright vrijgegeven. Vertaald uit het engels en bewerkt door GardenStone Copyright: GardenStone, 2000. 

 • Zit of lig in een slechts door kaarsen verlichte ruimte en ontspan je lichaam door middel van ademhalingsritmen en ontspanningspauzes. Wanneer je je volkomen ontspannen voelt, drink dan een glas thee, getrokken uit kattekruid en kruizemunt. Doe dan een paar Tai Chi of yoga oefeningen of doe een aantal hele langzame dansbewegingen. 
 • Verstil je bewegingen langzaam totdat je helemaal tot stilstand bent gekomen.
  Visualiseer dan pure zwarte duisternis, met bovenin in het midden een kleine blauwe vlam, zoals b.v die van een gasbrander. (Als jij daar zou staan, dan zou de vlam zich net boven je hoofd bevinden)
 • Luister naar binnen.. “Hoort al gij geesten…”
 • Visualiseer, dat de vlam zich over dat zwarte vlak naar linksonder beweegt en dan onderaan tot stilstand komt. (Waar je voeten zouden zijn, wanneer jij in die zwartheid zou staan). De vlam laat een blauwe lijn achter. 
 • Luister naar binnen.. “Geworteld in de Aarde…”
 • Visualiseer dat de vlam zich weer beweegt naar een punt, waar je zijwaarts uitgestrekte rechterhand zich zou bevinden). Daar komt de vlam weer tot stilstand.  
 • Luister naar binnen.. “Gebaad in de wateren…”
 • Visualiseer, dat de vlam zich nu door de zwartheid naar links beweegt en tot stilstand komt op de plaats waar je zijwaarts uitgestrekte linkerhand zou zijn. 
 • Luister naar binnen.. “Gekoeld door de Winden…” 
 • Visualiseer nu, dat de vlam zich nu schuin rechts naar beneden beweegt en tot stilstand komt, waar je rechtervoet had kunnen zijn. 
 • Luister naar binnen.. “Gewarmd door het vuur…” 
 • Visualiseer nu, dat de vlam zich weer naar het beginpunt beweegt en daar dan weer tot stilstand komt. Je ziet nu het pentagram, dat de blauwe vlam heeft getrokken. Visualiseer er een cirkel omheen, waarbij de punten van het pentagram de cirkel raken. 
 • Luister naar binnen.. “Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, zo het universum, zo de ziel.” 

Hiermee eindigt dit kleine ritueel. Doe het zo vaak, dat je het als het ware op elk moment, zelfs versneld kunt uitvoeren. Dan kun je de beschermende kracht van het pentakel altijd oproepen, waar je je ook bevindt.Wanneer je voelt, dat je die bescherming nodig hebt, stel jezelf dan voor in die zwartheid, voordat je de vlam begint te bewegen. Wanneer je meent, de bescherming niet meer nodig te hebben, ‘plaats’ jezelf dan buiten het pentakel, ‘doof’ de vlam en laat het zwarte vlak weer gelijk worden aan wat je met je ogen ziet.

Bron: Boudicca

©Loes Raaphorst 10/2005