Pentagrammen 6

Pentagrammen Zes is de theatrale kaart van de kleine Arcana. Hij betekent werken voor publiek en het tonen van spirituele macht, liefde en vreugde. 
Ondersteboven kan hij duiden op schulden, het onvermogen zichzelf te geven en onzekerheid voor gebrek aan erkenning. 

Trefwoorden Rechtop: overgave, liefdadigheid, giften, vriendelijkheid, kwalificaties, rijkdom wordt eerlijk gedeeld, ieder krijgt wat hij toekomt, nu is de tijd, zakelijk in de lift komen, materiele winst, een baan aangeboden krijgen, edelmoedigheid, solidariteit, goedheid van hart, hulp ontvangen, subsidie, nederigheid, een geschenk, leren geven en ontvangen, controleer financiële middelen. 

Trefwoorden Ondersteboven: oneerlijk in zaken, ongunstige schulden, vrekkig, egoïsme, kans op afgunst, zich niet over kunnen geven, durft niet afhankelijk te zijn, geld misbruik, trots zijn op geld, zelfzuchtig, ontevreden, jaloezie, kalverliefde, hebzucht, onverdraagzaam, angst voor beroving.