Pentagrammen 8

Deze kaart drukt de combinatie van talent en energie uit. Het talent is wellicht net ontdekt en kan in een succesvol beroep uitmonden, ook pas veel later. 
Ondersteboven kan de kaart staan voor ijdelheid, gebrek aan gerichte inspanning, beperkte ambities en sluwheid.

Trefwoorden Rechtop: bedreven in het werk, grote productiviteit, technische vooruitgang, concentratie op vak of werk, snel leren, doortastendheid, frank en vrij, bescheiden, vaardigheid in zaken, positieve ambities, goed gebruik maken van talent, beheersing, zaken gaan voorspoedig, plannen worden werkelijkheid door eigen inzet, ambachtelijkheid, meesterschap, rendabel werk, liefde voor techniek.

Trefwoorden Ondersteboven: onjuiste toepassing van vaardigheden, ongeduld, ambities die geen uitweg vinden, gebrek aan motivatie om aan het werk te beginnen, te ambitieus of juist te weinig, zinloos werk, vervreemding van eigen talenten, overproductie, luiheid, ijdelheid, veeleisendheid, mooie plannen maar er komt nooit wat van uit, sluwheid.

Deze kaart betekent werk hebben of werk krijgen.