Pentagrammen Koning

De Koning van Pentagrammen wordt vaak met geldzaken geassocieerd. Hij is een geduldige, intuïtieve, loyale man van boven de 35 jaar, niet erg welbespraakt, maar wel wiskundig aangelegd. Verder is hij stabiel en voorzichtig en beschermt hij zijn vrienden. Hij kan ook spilziek, omkoopbaar, oppervlakkig en koppig zijn. 

Trefwoorden Rechtop: vervulling van talenten, bekwaam succesvol leider, financiële en materiele macht, betrouwbaar, bereikt gesteld doel, voorspoed, eigenaar van grote bezittingen, wijze investeringen, koopman, meester, leraar, wiskundig begaafd, scherpzinnig inzicht, loyaal vriend.

Trefwoorden Ondersteboven: talenten worden slechts gedeeltelijk gebruikt, gebrek aan persoonlijkheid, weinig rijkdom, gierig, corrupt, gebruikt elk middel, gemakkelijk omkoopbaar, goklustig, verkwistend, mislukte speculant, weerzin in omgang met geld, oude gemene man, de raad om niet te gaan gokken. 

Een belangrijk volwassen man met donker haar en donkere ogen, meestal gehuwd, met intelligent karakter en sensuele kracht; en geslaagd man.