Pine – Den – Pinus sylvestris 

Voor personen die zichzelf onnodig overladen met zelfverwijten; ze stellen te hoge eisen aan zichzelf en hebben dan ook schuldgevoelens als ze er niet aan voldoen. Deze mensen worden moedeloos doordat ze meer hun beperkingen dan mogelijkheden zien, ze hebben snel een slecht geweten en hanteren te veel verontschuldigingen bij iedereen over alles.

Negatief: hardnekkige schuldgevoelens

  • Als men zich bij succes verwijt dat men het nog beter had moeten doen 
  • Voor overdreven gewetensvolle mensen 
  • Voor personen die de schuld van anderen op zich nemen 

Positief: echte nederigheid, spijt

  • Voor zij die nog teveel de stempel dragen van kerkelijke dogma`s, geboden en verboden 
  • Voor mensen die altijd te nederig zijn en steeds maar hun verontschuldigingen aanbieden 

Bron: Anthémis