Pistis Sophia

Pistis Sophia: de hemelse Moeder van geloof, wijsheid en mededogen.
De hoofdkaart voor het realiseren van uw potentieel in het leven.

Pistis Sophia (soms gewoon Sophia), moeder van de dierenriemengelen, belichaamt de hemelse wijsheid die is geboren uit geloof en die moeilijkheden kan overwinnen. In  de loop van millennia kreeg zij vele namen, waaronder Eva, Moeder Maria en Quan Yin. Zij is gesluierd in gouden sterrenvuur – de essentie van het leven zelf, dis haar oorsprong vindt voorbij de sterren en op Moeder Aarde is geboren door het wonder van voortplanting. 

Pistis Sophia is het onzelfzuchtige gezicht van moederschap. Ze toont vriendelijkheid en oneindige liefde, het soort liefde dat geen vragen stelt, niet oordeelt en zwakheid vergeeft. Ze begrijpt dat er problemen in uw leven ontstaan en wil alleen dat u die overstijgt en geluk en voldoening vindt. 

De twaalf sterren van de dierenriem boven haar hoofd bevatten de blauwdrukken van geest, lichaam en ziel voor het leven; ze schetsen onze persoonlijkheid, sterke en zwakke punten en prestaties. Ze is het ultieme symbool van onze capaciteit om ons volledige potentieel te verwezenlijken.  

Ze vraagt u uw eigen leven compleet te overzien, want hoezeer u uw best doet de schijn op te houden, u bent niet uw ware ik. Ze biedt wijsheid en zelfvertrouwen, stelt u in staat vrede te sluiten met uw verleden en teenslagen te overwinnen, teneinde de goddelijke mal van uw leven met hemels sterrenvuur opnieuw te ontwerpen.