Psychologische Inzichtkaarten – opstekertjes voor elke dag.

Na de spirituele inzichtkaarten, die elke keer bovenaan de openingspagina verschijnen leek het mij wel aardig de psychologische inzichtkaarten ook online te zetten. Niet willekeurig dit keer, maar in zijn geheel. Wederom maak ik gebruik van de set samengesteld door Dick Nijssen, die zich deze keer heeft laten inspireren door de wijsheidbronnen van het Padwerk en het Gidswerk.

Het gebruik van deze inzichtkaarten en het effect dat ze op je kunnen hebben, berust op het principe dat er geen toeval bestaat. Trek je een inzichtkaart dan zal deze, volgens de wet van synchroniciteit, op dat moment voor jou in jouw bewustwordingsproces van belang zijn. De kaarten dagen je onder meer uit om contact te maken met ontkende of niet-geleefde delen van jezelf. 

Daarnaast vormen ze een praktische leidraad voor het op een goede manier omgaan met de uitdagingen in je dagelijks leven. Deze kaarten komen het meest tot hun recht als je al een zekere levenservaring hebt opgedaan en je een verlangen hebt om eerlijk te willen kijken naar de onbewuste overtuigingen en gevoelens die je in jezelf met je meedraagt. 

Veel succes met lezen, maar nog beter: schaf ze zelf aan en confronteer jezelf elke dag met één van deze gezegdes:

Door mijn verdriet te doorleven stijg ik er bovenuit.

Druk ik mijn liefde wel uit op een manier die de ander kan binnenlaten?

Problemen horen bij het leven. Door je huidige problemen op te lossen verbeter je wel de kwaliteit van de nieuwe problemen ie je ervoor terug krijgt.

Sommige problemen los je op door er helemaal geen probleem van te maken.

Door de dingen in een groter perspectief te zien, hoef ik mij niet te laten overweldigen door incidentele gebeurtenissen.

Generaliseren is de werkelijkheid vervormen. Ik open mij voor het unieke van elke situatie.

Mijn moed is nu groot genoeg om een dieper niveau van eerlijkheid en kwetsbaarheid aan te gaan in mijn communicatie.

Slachtoffers, daders en hulpverleners kunnen niet zonder elkaar. In welke rol zit jij? Zou je er niet eens uitstappen?

Pas als je 1 stap gezet hebt, wordt de volgende stap zichtbaar. Het heeft geen zin vijf stappen vooruit te willen kijken.

Het goed durven hanteren van het mes der waarheid geeft een schone wond die beter kan genezen.

Als ik boos ben, waar ben ik dan nalatig in geweest?

Ik open mij in liefde voor mijn angsten.

De oplossing van een probleem ligt meestal op een ander niveau dat die, waarop het probleem zich manifesteert.

Stel niet uit tot morgen wat je nu al kunt doen.

Om meer in mijn gevoel te kunnen “zakken” ben ik bereid mijn controle en defensiviteit los te laten.

Ben ik bereid het verdriet te voelen onder mijn boosheid?

Waar laat ik mij in het gedrag dat ik vertoon, nog bepalen door honger naar waardering van anderen?

Liefde wist het verleden niet uit, maar verandert wel mijn toekomst.

Ik ben in staat om mijn denken te disciplineren door mijzelf te ontdoen van onproductieve en negatieve gedachten.

Wat ik ook doe, mijzelf laat ik niet meer in de steek.

Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk soms pijn geeft.

Beperkingen zijn alleen maar daar, waar ik ze neerleg!

Wat vormt een verslaving in mijn leven en wat probeer ik ermee te ontlopen?

Durf ik de boosheid te verkennen die onder mijn verdriet schuilgaat?

Pas als ik nee kan zeggen kan mijn ja een ja zijn.

Ik ben bereid mijn liefde actief uit te drukken.

Ik ben bereid mijn gehechtheid aan oordelen los te laten.

Ik mag gewoon mijzelf zijn en er op vertrouwen dat dat goed genoeg is.

Ik ben bereid de illusie op te geven dat een ander mij gelukkig moet maken.

Ik ben blij met wie ik ben, ook als ik mijn beperkingen tegenkom!

Ik laat mijn verwachtingen los over wat er zou moeten zijn, en open mij in plaats daarvan voor wat er wel is.

Ik ben bereid mijn hart verder te openen ook al betekent het, dat ik mij weer zal moeten verbinden met de pijn van het gekwetste kind in mij.

Ik ga voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.

Zie wat meer de humor er van in!

De keuzes die ik maak zijn een uitdrukking van mijn groeiend zelfrespect.

Waar jouw weerstand ligt, daar ligt ook jouw grootste leerproces!

Het is goed om steun te vragen bij diegenen die het je kunnen geven.

Mijn leven in niet perfect, maar ik heb veel om dankbaar voor te zijn.

Het vastklampen aan een illusie doet uiteindelijk meer zeer dan de werkelijkheid onder ogen zien.

Zou mijn lichamelijke pijn ontkende psychische pijn kunnen zijn? Mijn symptomen nodigen mij uit om volgende stappen te nemen in mijn bewustwordingsproces.

Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden heb ik keuzemogelijkheden. Ik ben nooit een slachtoffer.

In plaats van de schuld bij de ander te leggen, ben ik bereid de pijn van mijn verlies te voelen.

Je weet het antwoord al! Je hoeft het alleen maar toe te laten.

Het gaat er niet om hoe anderen over mij denken, maar hoe ik over mijzelf denk.

Waar je je tegen verzet blijft. Wat je accepteert kan losgelaten worden.

Alles wat je op een voetstuk zet, zul je met pijn en moeite er weer af moeten halen.

Wat ik ook in het verleden heb meegemaakt: het mag nooit een alibi zijn voor mijn zwakheden.

Ik ben de schepper van mijn eigen werkelijkheid. Als ik zo krachtig ben dat ik dit heb kunnen creëren, ben ik ook in staat iets anders te creëren!

Ik laat het verleden los door mij in het contact met de ander af te vragen: Wie ben jij vandaag?

Ik sta mijzelf toe liefdevol te zijn naar dat in mijzelf, waar ik zo’n moeite mee heb als ik het in anderen zie.

Mijn verleden is niet meer wat het geweest is: ik ben bereid op een nieuwe en positieve manier naar mijn verleden te kijken.

Als ik van mijzelf mijzelf mag zijn, kan ik ook een ander laten zijn wie hij/zij is.

Je geest is sneller dan je gevoel, Geef je gevoelens de tijd en ruimte die ze nodig hebben.

Hou ik het bij het oude vertrouwde of ben ik bereid mijzelf uit te drukken voorbij de grenzen van het bekende?

Wil ik nog langer mijn levendigheid inleveren in ruil voor aangepast gedrag?

Zit er wel voldoende voedingswaarde in de dingen die ik tot mij neem?

Spijt levert mij alleen iets op als het mij doet besluiten het nu anders te doen.

In de liefde ben ik niet afhankelijk van anderen. Liefde is een staat van zijn.

Vragen om wat ik wil, vergroot mijn kansen dat ik het ook krijg!

Het is beter om te handelen en misschien fouten te maken, dan niet te handelen. Door fouten te maken kan ik veel leren.

Ik vertrouw op het proces waar ik in zit. Ik probeer geen uitkomst te forceren.

Bij juiste beslissingen zijn er geen verliezers – alleen maar winnaars!

Luister eens wat minder naar je innerlijke criticus.

Welke jaloezie steekt er achter het oordeel dat ik koester?

Ik weiger verantwoordelijkheden van anderen op mij te nemen. Ik kan een ander niet gelukkig maken.

Onvoorwaardelijke liefde houdt in dat ik van iemand houd zoals die is, niet zoals ik wil dat hij/zij is.

Wees liefdevol in het uiten van jouw waarheid. Doe het in het moment en op de manier waarop de ander er het beste mee om kan gaan.

Ik ben niet verantwoordelijk voor het verdriet en de boosheid van anderen!

Zijn de gevoelens die ik laat zien wel in overeenstemming met mijn ware gevoelens?

Zorg ik nu goed voor mijzelf? ik zeg alleen maar ja als ik mij er werkelijk mee kan verbinden.

Vandaag maak ik mij geen zorgen.

Help ik die ander werkelijk wanneer ik probeer zijn/haar problemen op te lossen?

Ik onderdruk mijn boosheid niet maar handel er ook niet naar.

Wil ik contact of alleen maar mijn hart luchten? Voor echte communicatie is het belangrijk dat ik contact maak met waar de ander is.

Al mijn behoeften mogen gevoeld worden.

Wees volledig aanwezig in elke ervaring!

Waar mogelijk vervang ik de eisen naar mijzelf door liefdevolle acceptatie van mijzelf.

Goed voor jezelf zorgen is het grootste geschenk dat je anderen kunt geven!