Psychologische Oorsprong Angst – volgens Christiane Beerlandt  

Angst is een signaal vanuit je levende zelfkern om je aan te zetten nog meer op het pad van LEVEN te komen, om je ergens bij te schaven. In de eerste plaats: kom tot grotere Zelf-Liefde (je inhoud, je lichaam), Ten tweede: GELOOF in die onmetelijke krachtcentrale die in je zit. Ten derde: word je ervan BEWUST dat jij je leven in handen hebt. En… leef niet al te veel ‘in de geest’, in het hoofd. Angst maant je aan heel dicht in jouw Levende Zijns-IK te blijven, in je lichaam op aarde.

Je ontkent je persoonlijke meesterschap, je macht over jouw leven; je hoopt dat er iets hogers, iets almachtigs buiten jezelf bestaat, als is het maar een reddende engel, die je eeuwige veiligheid en bescherming zou bieden. Je zoekt of plaatst het Gezag en de Zekerheid buiten jezelf. Natuurlijk kan je je zo niet veilig voelen en heb je angsten. Je bent je niet bewust van die centrale Krachtbron in jezelf, je altijd betrouwbare en altijd aanwezige innerlijke Kern, die alleen maar kan groeien en niet kan vernietigd worden, ook niet na de fysieke dood.
De fundamentele vraag: ik ben, kan ik ook niet-zijn? Zij die hun hersenen maar ten dele benutten en louter op eng-rationele weg een antwoord hierop trachten te vinden, zullen hier niet ver geraken. Sluit jij je af van je diepste intuïtieve zelf, van je basisbewustzijn dat achter het driedimensionale bestaat ligt. en dat ons huidige lichaam constant voedt, dan sta je in de kou.

Als een vliegtuig, dat opgestegen is in de mist en zich niet meer zijn basis van vertrek herinnert, noch zijn uiteindelijke bestemming kent. Dan is het toch evident, dat de piloot zich angstig zorgen maakt? De mist kan maar optrekken door je af te stemmen op je diepste innerlijke Zelf en een keer uit te testen hoe jouw leven zich vormt ten gevolge van jouw diepste overtuigingen en verwachtingen van het leven. Vind je jezelf waardeloos? Je zal omstandigheden aantrekken, die dit bevestigen. Vind je het leven mooi en denk je de mogelijkheid te hebben het leven te richten in een voor jou vreugdevolle richting? De gevolgen van deze overtuiging zullen niet uitblijven. Of bezie je het leven als een dom, toevallig gebeuren? Geloof je niet in de duivel, je gelooft waarschijnlijk wel in het (nood) lot of een God in de Hemel die voor jou alles wel zal regelen? 

Neen… alle verdriet en ellende in de wereld zijn een gevolg van het ‘onbewust’-zijn van de Mensheid. De mens, die zich er niet van bewust is, dat hij de wereld niet tot een paradijs laat evolueren, omdat hij niet gelooft in de fundamentele goedheid van zichzelf en omdat hij niet beseft hoe hij Zelf-Bewust het leven kan richten door overtuigingen en denkpatronen te veranderen! Gelooft hij in een nieuwe aarde, van vrede en geluk: zij zal er zijn. Tenminste, wanneer hij in Liefde, naar goedheid leeft. Geloof je satan te zien na je dood? Dan zul je hem ook zien: een mens is in staat de objecten van zijn angst te creëren. Je kan blind zoeken zijn buiten jezelf, naar enig houvast… bang dat elk moment de dood je zomaar kan overvallen. Je voelt je vol verdriet en vastgeboden in een aards, haast zinloos bestaan.

Word je bewust van je mogelijkheden, van de kracht van je scheppende bewustzijn! Vertrouw op je Zelf. Láát je niet leven, richt je verwachtingen naar iets moois en goeds en laat je wensen dan los… grijp er niet naar. Wat goed is voor jou, zal dan op het juiste ogenblik daar zijn. Via LIEFDE TOT JEZELF, zal je contact vinden met je diepe eeuwige Kern of ziel. Je bent een levenstovenaar, die zijn leven zelf bepaalt, wanneer hij maar zou geloven in zijn scheppingskracht. Ken eerbied en respect voor je Goddelijke Zijn. Aanvaard in dankbaarheid het leven zelf. Niemand gaat dood of niemand wordt gekwetst, wanneer hij zich niet eerst in deze richting heeft geduwd. Je overtuigingen , je gedachten en je verlangens bepalen je leven, je toekomst. Onze aardbol is geen toeval! Alle materie, alle levende wezens worden voortdurend gevoed en gecreëerd door de bewustzijnskracht die erachter ligt. waarom met angst negatieve gebeurtenissen oproepen, terwijl je met verantwoordelijkheid, actie en liefde jouw leven en dat van de mensheid BEWUST in een mooie richting zou kunnen duwen? 

 De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt
bol.com Partner

Bron De Sleutel tot Zelf-Bevrijding©Loes Raaphorst 02/2006