Psychologische Oorsprong Eeltvorming – volgens Christiane Beerlandt  

Angsten: je bent bang van je eigen gevoelens, je eigen aard. Je hebt geen echt vertrouwen in jezelf, daarom volg je maar op stroeve wijze, met oogkleppen op, een zeer beperkte weg. Zelfbeperking binnen te enge structuren; het beneemt je vaak de adem. Je neemt niet werkelijk verantwoordelijkheid op voor je Leven, je beknot jouw weg door niet écht zelf te leven, maar je parasiteert op bestaande regels, wetten, structuren, ideeën, gewoonten, andere mensen.. je blijft angstvallig hoog boven de grond, bang om met je eigen voeten aarde te voelen en tot een diepere confrontatie met jezelf, met je emoties, met je diepste natuur te moeten omen! Zo blijf je natuurlijk afgesneden van je basis, van je eigen aard: je vertrouwt je spontane gaven, inspiratie, of creativiteit niet, je bent er bang van. Te hard voor jezelf, voor je natuur; je staat op afstand van jezelf. Je kijkt naar anderen en je bezit te weinig zelfvertrouwen.

Stop je nu niet langer weg! Durf te kraaien van plezier en vol trots je uniek-zijn te beleven! Kom naar beneden, uit je toren, daal neder in jezelf, in je lichaam en voel je ware hartenklop, je natuur! Sla je benen en armen uit in zelfvertrouwen durf naar je emoties in de diepte te kijken, haal ze naar boven en verwerk ze! Confrontatie met je angsten, je diepste gevoelens, leidt tenslotte tot transformatie, vooruitgang en vreugde in je leven! Vlucht niet langer weg van je diepste Zelf, er is gen sprake van bedreiging wanneer je je zou overgeven aan je zachte, gevoelige natuur; draai je levens-mechanismen zélf in gang en stap door, bewust van het innerlijke meesterschap! Loop niet langer op deze harde matten van angst: kom met je wérkelijke voetzolen op de aarde, voel je veilig, geborgen, heel dicht bij je zachte Zelf, bij je Lichaam. Doorbreek die afstand, kom tot eenheid in jezelf door verwerking en assimilatie van al je gevoelens. 

 De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt

Bron: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding©Loes Raaphorst 04/2007