Psychologische Oorsprong Huidaandoeningen – volgens Christiane Beerlandt  

Laat jij je in onzekerheid kwetsen door anderen? Misken jezelf niet! Voel jij je hulpeloos, naakt overgeleverd aan anderen, omdat jij je Levende Zelf negeert? Bouw jij je leven te zeer op het denken, op strakke structuren? Durf jij niet te genieten van het aardse, van je lichaam; verberg jij je in een schuilplaats, angstig? Ben jij je helemaal niet Bewust van je zelf, leef je slechts voor anderen, laat jij je gebruiken als voetmat? Loop je niet zelf, steun je op anderen, in plaats van op jouw innerlijke Gezag; vind jij je lelijk, minderwaardig, vlucht je voor jezelf en denk je dat anderen van jou zullen weglopen? Pot je je rijke energieën op, durf je niet voor jezelf op te komen, tot je een keer zal barsten van onderdrukte agressie?

Kijk in de spiegel; aanvaard jezelf innerlijk en uiterlijk; jij bent de liefde van jezelf waard. Durf in zelftevredenheid je te manifesteren, zonder komedie of schijnheiligheid: wees open en eerlijk met jezelf, met anderen. Geniet van contact, streel de natuur en laat je verwarmen, voel je opgenomen in je Zelf! Laat alle mooie bewustzijnskrachten naar buiten uit stralen doorheen je poriën en hanteer deze energieën in creativiteit; blokkeer jezelf niet! Weet je veilig en geborgen in jezelf.

Huiduitslag, algemeen

Signalen, energieën vanuit het onderbewuste dringen zich op naar de oppervlakte, naar de huid, waar ze exploderen om jou iets duidelijk te maken. Zij zeggen je: laat je Zon, je Bewustzijn doorbreken! Durf jezelf te zijn! Maar jij houdt je creatieve energieën, je mogelijkheden je bewustzijnskrachten, je talenten… vast, want jij voelt je niet veilig in jezelf.
Jij ervaart niet alleen het Gezag buiten jezelf (je vader, je leraar, enz) als een bedreiging, maar jij bent ook bang je eigen Autoriteit te erkennen! Jij twijfelt aan je waarde, aan je kunnen; je houdt je eigen zonnecentrum onder water… Jij laat jouw leven overheersen door onbewuste krachten, door emoties… waar jij naar jouw mening geen greep op kan hebben. Je kan jezelf niet te baas… je voelt je verstikt, akelig, angstig… Opgekropte gevoelens en potentiële energieën stapelen zich in je op, tot de vulkaan openbarst in huiderupties.

Laat je niet voortstuwen door onbewuste krachten, door emoties, maar kom tot werkelijke Bewustwording. Láát je niet leven door een lot of een toeval, maar grijp zelf kordaat het stuur vast. Bevrijd je! Laat energieën vrij stromen onder het begeleidende oog van je Bewuste meesterschap. Laat je niet doen, niet door zogenaamde onbewust drijfveren of emoties in jezelf, niet door anderen. Wees productief, erken je waarde en stop je talenten niet in de grond. Wat verdrongen wordt, zal zich des te nadrukkelijker manifesteren, ook via de huid: blokkeer jezelf niet. Jij wordt er alleen nerveus, ongeduldig en gefrustreerd door, wanneer jij jezelf onderdrukt. Luister naar het innerlijke gezag, naar je intuïtie en beschouw je niet als minderwaardig aan diegenen die jou vandaag iets te leren hebben. Toets ‘kennis’ steeds aan je innerlijke wijsheid. 

Jeuk

Energieën bruisen op en branden nu op je huid: het vraagt om een volledige doorbraak van je Zelf. Heb je te weinig zelfvertrouwen? Je voelt het reeds een tijd, je zoekt, maar je schijnt de oplossing niet te vinden of je negeert de ware oplossing. Hier moet iets veranderen, maar je krijgt misschien geen goed inzicht? Het irriteert je , je zou ervan uit je vel springen, je geduld is ten einde; hoe geraak ik uit deze situatie? Energieën werden al te lang opgeslagen, vastgehouden. Je verwijt misschien je partner of je medewerkers. Je ervaart een misnoegen in verband met je huidige levenssituatie. Wanneer je jezelf geblokkeerd houdt, hoef je je niet boos te maken op anderen. Zij lijken slechts de oorzaak te zijn van je ontevredenheid; in feite bij jij het, die je volle ruimte niet in beslag neemt, die jezelf gevangen laat zitten in een te énge, beperkende structuur. Al jouw mogelijkheden, ook je hogere geestelijke energieën, je talenten, je volledige Zelf, vragen om eindelijk vrij te mogen bestaan. In plaats van jezelf te verwezenlijken, ontwikkel je negatieve gevoelens van verontwaardiging, boosheid, angsten,… ; je vertrouwt jezelf onvoldoende om tot ware ontwikkeling te komen. Je loopt gefrustreerd. Je zou zelf anderen te erg vasthouden, maar je meent dat anderen jou beperken. Je zoekt een uitweg.

Zelfvertrouwen! Laat anderen los en bevrijd jezelf! Doorbreek te beperkende structuren: geef jezelf een brede leefruimte, zodat je ook meer vervelende taken van het leven met plezier zal volbrengen. Tracht niet alles meteen af te willen zien, maar begin met jouw leven stap voor stap verder uit te bouwen. Je zit maar gevangen, je bent geïrriteerd… wanneer jij je laat beperken door anderen. Ervaar jouw leven als zeer breed reikend, ontplooi je creativiteit in verschillende richtingen, dan zal je leven lichter worden.
Een kind zal met plezier de vervelende taken uitvoeren, wanneer het in zijn eigen Waarde gelooft, zijn verantwoordelijkheid beseft en ook een brede waaier van mogelijkheden inzake creativiteit kan ontwikkelen… Wanneer hij twijfelt aan zijn grote waarde als mens, zal hij alleen pleziertjes zoeken om zijn leven op te vullen en de taken verwaarlozen. Het is daarom ook noodzakelijk dat de ouders elk hun volwaardigheid beseffen en ook hun talenten ontwikkelen, hun energieën creatief hanteren, opdat het kind dat een sterke psychologische invloeden van zijn ouders ondergaat, die voorbeelden voor ogen heeft….  
Een sterk geloof in je Waarde en Mogelijkheden als mens, maakt alle energieën die nu wensen geboren te worden vrij… de jeuk verdwijnt. Geef jezelf de tijd: geduld! veroordeel jezelf niet! Ga door, in vertrouwen!

 De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt

Bron De Sleutel tot Zelf-Bevrijding©Loes Raaphorst 02/2006