Psychologische Oorsprong Keelproblemen – volgens Christiane Beerlandt 

Psychologische overeenkomst

Voor jezelf kunnen spreken, voor jezelf opkomen. Het vrij-maken van jezelf, door enerzijds het soepel doorslikken van gevoelservaringen en anderzijds het op zelfzekere wijze naar buiten brengen van wat jij nodig acht mede te delen. 

Deze natuurlijke ontvankelijkheid voor nieuwe indrukken en het vlotte verloop in het door-laten van deze ervaringen, dát vraagt om een stevig geworteld zijn in je persoonlijke veilige Basis. Het in Vertrouwen laten doorstromen van gevoelens.

De keel zal symbolisch duidelijk maken in hoeverre jij in Zelfzekerheid indrukken en emotionele ervaringen weet te ontvangen en te verwerken, in hoeverre jij kordaat innerlijke energieën, creativiteit, talenten en verlangens naar buiten uit durft te realiseren of te verwoorden. 

Kom jij trots en ontspannen voor je inhoud op, of houd jij je gevoelens en je talenten verstopt achter een zwijgend masker? Bevrijd jij jezelf of zet jij je gevangen? Uit jij jezelf of krop je op? Symbool voor de Kracht en de macht over jezelf: jij kunt steeds zeggen wat jij beslist te moeten zeggen. Of voel jij je zo onmachtig, klein en bang?

De keel vertegenwoordigt het produceren van iets nieuws, het laten geboren worden, het creëren op vele niveaus. Een spiegel voor de dualiteiten: onmacht/macht over jezelf, afhankelijkheid/onafhankelijkheid, emotioneel vastzitten/je bevrijden, het aantrekken/het afstoten, zelfzekerheid/onzekerheid, je laten doen/de moed hebben om te spreken, de Angst om jezelf te zijn/de durf om vanuit jezelf te Leven. 

Aandoeningen van de Keel, algemeen

Een inhouden van… je durft niet voor jezelf te spreken. De angst kan je verlammen. Kwaadheid, soms een koppige kwaadheid, een ophogen van emoties en de weerstand om ze te verwerken of ze naar buiten toe te verwoorden. Er zit mogelijk reeds lang iets klaar om geboren te worden, maar jij stelt het uit, want je bent bang voor het nieuwe of voor de reactie van bepaalde mensen. Je houdt verborgen, je durft je iet uitspreken, zoals jij het werkelijk ziet.

Een verdriet, een niet verwerken van bepaalde indrukken: in je te grote aanhankelijkheid til je te zwaar aan de houding of woorden van anderen; jij laat je van je stuk brengen omdat je onvoldoende gelooft in je eigen stevige Basis! Je zou ergens wel willen, maar toch ook weer niet… ‘ik moet hier uit!’, maar je kan niet, je voelt je te zwak.Machteloze woede, maar je zwijgt. Angst om jezelf te zijn. Jij laat je platwalsen door anderen, er is geen ruimte meer voor jou.

Geef vrije doorgang aan spontane gevoelsuitingen, aan creatieve vernieuwingen, aan intuïtieve reacties. Word je bewust van je autonome waarde als mens en laat het rad van krachtige energieën soepel doordraaien. Blokkeer jezelf niet, krop je verdriet of je kwaadheid niet op, maar spreek en bevrijd je van alle spanningen. Durf spontaner te leven in vreugde te zingen, te lachen, te roepen wanneer jij er zin in hebt. Kijk naar de onmacht en de angsten achter je pijn: Zelfvertrouwen!

Keelontsteking, algemeen

Als ‘kind’ voel jij je machteloos naar achter geduwd… ai, je kan of je durft niet te zeggen, te verwoorden, wat er gevoelsmatig vast zit, of datgene wat je hoofd al een tijd ronddraagt. Uit angst? Je zou willen zélf bestaan, onafhankelijk, maar je voelt je er niet toe in staat…. Liefde – haat, duwen – trekken, voor jezelf opkomen – de ander ter wille zijn… Je wilt meer ruimte voor jezelf, maar je houdt je in, angstig, onzeker. Kwaad om je eigen aanhankelijkheid! Een scherp verzet met je ellebogen. Verontwaardigd op gezag, je zou het willen uitroepen! Maar je zwijgt. 

Als volwassene heb je mogelijk te kampen met bovenstaande problematiek: voor klein en groot komt keelpijn neer op ‘gevoelsgebondenheid’. Jij ervaart je afhankelijk van anderen, en aldus ook sterk gevoelsmatig beïnvloedbaar door datgene wat me je zegt. Een zelfstandigheid opbouwen is noodzakelijk: je zal dan ‘houden’ van anderen, maar niet gekwetst worden, niet dwangmatig vastklampen, noch jezelf verloochenen.

De keel weerspiegelt je onmacht, je kwaadheid, het niet langer willen aanvaarden van de pijn die anderen je aandoen: bevrijd je uit deze situatie door te vertrouwen op je eigen aard, door op autonome wijze jezelf te manifesteren in actie, in daden, in creativiteit.

Geen compromissen sluiten uit zwakte: nadien zou je hierom kwaad zijn op jezelf. Durven doorgaan, zeggen wat er op je lever ligt, tot klaarheid komen in onopgeloste problemen die in je hoofd rondspoken: zet je niet langer vast, maar ga over tot confrontatie met datgene wat jou blokkeert.

Uit je gevoelens en verwerk ze; krop niet op. ‘Nu is het wel genoeg he!’: zeg dit tegen jezelf, niet tegen anderen. Sta met beide voeten stevig op de grond en laat je emoties doorkomen: knijp ze niet toe.

Durf jezelf te zijn, besef nu je waarden en voel die stuwende, energierijke Krachten, die vanuit je diepste Zelf je keel doorprikken om je tot productiviteit aan te zetten.

Ervaar de wereld rondom jou niet als een strijd, maar weet dat wanneer jij Vrede vindt in jezelf, wanneer jij vol zelfvertrouwen durft te bouwen op jouw Basis, deze zelftevredenheid leidt tot verzoening met anderen. Boosheid en pijn verdwijnen, wanneer jij andere vrij laat bestaan zoals ze zijn en wanneer jij durft kordaat door te gaan op jouw weg, zelfstandig. In plaats van te vechten tégen je gevoelens, tégen je talenten, tégen de anderen…. Ga door!

 De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt
bol.com Partner

]]>

Bron De Sleutel tot Zelf-Bevrijding ©Loes Raaphorst 01/2008