Psychologische Oorsprong Psoriasis – volgens Christiane Beerlandt

Angst voor de eigen gevoelens en krachten wordt steeds groter, want je blijft ze maar onderdrukken! Bang voor die energieën diep in jezelf, voor onbewuste krachten, die je zouden bedreigen. Existentiële angst. Je ontvlucht niet alleen de verantwoordelijkheid voor je diepste emoties, maar ook voor projecties van deze verdringing in je naaste omgeving. Je vreest, misschien onbewust, dat iets machtigs groot, een dreigend iets, je zou verpletteren, verkrachten, pijnigen of vernietigen. Steeds sta je klaar om op de vlucht te slaan.. dit is slechts het gevolg van die enorme angst en het wantrouwen tegenover je diepste ik en je gevoelens. Je kan zeer goed de zaken rationeel in de hand houden of organiseren.. zolang je maar niet geconfronteerd wordt met jouw andere kant: je emoties, je intuïtieve krachten. Je zou ‘NEEEEEEE!’ tieren.. een verzet tegen die essentiële deel van je! Jij TWIJFELT aan jouw waarde: jij duwt je échte zelf niet door. Te weinig naar je eigen aardse zijn gericht, te sterk in de verte, in de wolken kijkend, jezelf hierbij uithollend, zodat je er haast van zou achteroverhellen, wankelen, duizelen. Je richt je blik te veel naar de dingen buiten jezelf zodat je amper nog zou beseffen dat het zélf stevig op jouw Basis staan/bouwen de hoofdzaak is, het beginpunt is van alles. Te weinig diep inwaarts, naar jezelf, te veel doorbuigend naar de dingen/mensen buiten jezelf en tegelijk een weerstand om te evolueren, om transformatie door te voeren. Een beetje als een standbeeld dat uit zijn evenwicht raakt omdat jij jezelf niet bijstuurt teneinde stevig in evenwicht te kunnen blijven staan. Niet écht levende vanuit jouw Levende Zelf, maar te veel naar de dingen, mensen, maatschappij BUITEN jezelf gericht. Amper afgestemd op je eigen wortels.

e voelt het aan alsof je geen reserves meer hebt, alsof de kameel na ene lange doortocht in de woestijn zijn vetbulten leeg en opgedroogd weet. Het water, energieën, de emoties lopen nu ongecontroleerd doorheen je lichaam, omdat je ze te weinig vanuit jouw meesterschap hebt erkend, geleid en bestuurd; je hebt a.h.w. de kracht niet meer om het ‘tegen te houden’, je laat het nu allemaal uit je weglopen, naar buiten uit, o.a. via de huid. Je láát het allemaal gaan; een oproep om nu jouw meesterschap op te nemen; je niet te ‘laten’ leven, maar je energieën en emoties te sturen vanuit jouw Levende Zelfkracht!

Alsof alle heerlijke taartjes zijn opgegeten en jij hebt ‘niets’ meer, jij hebt er geen genomen; jij staat voor een lege schotel. Je kan je tekortgedaan voelen, of het gevoel hebben er helemaal niet bij te mogen zijn, niet het recht te hebben iets heerlijks van het leven te krijgen, maar jij bent het die jezelf het zoete niet geeft… Jij voelt je leeg, uitgeput, ontdaan en aan het einde van je krachten. Er is gewoonweg niets meer, zo denk je. Het zoete is weg uit je bestaan. Je wil en kan zelfs geen lasten meer dragen nu, je geeft het op. Er moet dringend iets veranderen, zo voel je diep in jezelf wel.

Krimp jezelf niet in; denk niet dat jij niet mág genieten van het heerlijke op aarde, van de lekkere spijzen. Jij mag worden/zijn wie jij bent, naar ziel en lichaam. Verzorg jezelf goed, neem het zoete tot jou en geeft jezelf, je lichaam wat je nodig hebt. Jij mag breeduit uitdeinen en trots zijn op jouw krachtige lichaam van vlees, vet en bloed! Lap de cultus van het uiterlijke aan je laars! Neem ruime je plaats in: ja, jij hoort erbij, hier op aarde. Duw jezelf niet, geen deel van jezelf weg!

Luister een keer goed en diep naar de taal van het leven en stem je hierop af. Je hebt te veel in je hoofd/je gedachten geleerd; oorspronkelijke energieën vragen nu om een vrije uitlaat, spontaan en blij.

Regel jezelf wat bij, links en rechts in evenwicht, maar je meester over jouw voertuig, maak je meester over je lichaam. Breng alles in orde om weer krachtig en in evenwicht te kunnen verder bollen. Jij hebt het allemaal wél onder controle: onder toezicht van jouw meesterlijke hand, van je hart, afgestemd op je innerlijke diepten.

Uit je! Zelfexpressie. Onderdruk je agressieve Krachten niet langer! Wees niet zo angstig voor je diepste Zelf: laat al je energieën, je gevoelens vrij doorkomen, vecht er niet tegen! Blokkering van deze natuurlijke gevoelsstroom verhindert juist dat angsten zouden verdwijnen. Verdring niet langer, want het is deze verdringing die je ziek maakt! Je hebt niets, geen enkele kracht of emotie in jezelf te vrezen. Je Levende Zelf is vast en betrouwbaar: geef je eraan over. Maak je meester over jezelf: je bent zelf in staat rem en gaspedaal te regelen. Laat alle energieën vrij stromen, hiermee bevrijd jij jezelf! Jouw Angst is het gevolg van HET NIET MEER IN CONTACT STAAN MET JE AUTHENTIEKE LEVENDE ZELF: kom heel dicht naar jezelf toe: ontdek de rijkdom, diep in je: zeg ja aan jezelf.

De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt

 bol.com Partner

 ]]>

Bron De Sleutel tot Zelf-Bevrijding ©Loes Raaphorst 03/2009