Raaf – Magie

Raaf…
Zwart als kool,
mystiek als de maan,

spreek me van magie,
en ik zal weldra
met je vliegen gaan.

Raaf is door de tijden heen altijd als drager van de kracht van magie beschouwd. Dit heeft voor vele culturen over de gehele planeet gegolden. Het is heilig, volgens sjamanen, om Raaf als brenger van magie te eren. Als deze magie kwade kracht inhoudt, wordt de drager ervan eerder uit angst dan uit respect vereerd. Zij die Raaf vrezen, zijn misschien aan het beunhazen geweest op terreinen waar zij geen verstand van hadden, met als mogelijk gevolg dat een betovering nu op hen terugslaat. Het is niet nodig de duistere kant van tovenarij te analyseren. Het is goed te beseffen dat je Raaf alleen zult vrezen als je iets over je innerlijke angsten of zelfgeschapen demonen moet leren.

De magie van Raaf is een zeer sterke kracht. Zij kan je de moed verschaffen om de duisternis van de leegte binnen te gaan, waar alles verblijft wat nog geen vorm heeft aangenomen. De leegte wordt het Grote Mysterie genoemd. Groot Mysterie bestond als voordat al het andere tot ontstaan kwam. Binnen de leegte woont de Grote Geest, die uit het Grote Mysterie verrees. Raaf is de boodschapper van de leegte.

Als Raaf tussen je kaarten verschijnt, sta je op het punt een verandering in bewustzijn te ondergaan. Je zou de kans kunnen krijgen om binnen het Grote Mysterie aan het einde der tijden een andere weg te bewandelen. Dit zou betekenen dat Raaf je een teken brengt dat inhoudt: ‘Je hebt het recht verdiend om een beetje meer van de magie van het leven te zien en te ervaren.’ De kleur van Raaf is de kleur van de leegte – het zwarte gat in de ruimte dat alle energie bevat van de scheppende bron.

In inheemse leringen betekent de kleur zwart vele dingen, maar geen onheil. Zwart kan staan voor het zoeken naar antwoorden, het kan de leegte betekenen, of de weg van het spirituele of niet-tastbare. De blauwzwarte kleur van Raaf vertoont een kleurenspel dat getuigt van de magie van de duisternis. De kleur wijst er ook op, dat vormen een andere gedaante kunnen aannemen en dat bewustwording mogelijk is. 

Raaf is de bewaker van ceremoniële magie en van helen in absentia. Raaf is in elke helende cirkel aanwezig. Raaf geeft leiding aan de magie van helen en aan de bewustzijnsverandering die een nieuwe werkelijkheid tot stand brengt en ‘on-gemak’ of ziekte verdrijft. Raaf brengt ons de nieuwe staat van gezondheid uit de Leegte van Groot Mysterie en het veld des overvloeds.

Raaf is de boodschapper die alle energiestromen van ceremoniële magie vervoert tussen de ceremonie zelf en de bestemming ervan. Als er bijvoorbeeld een ceremonie plaatsvindt om energie te sturen naar een rampgebied waar mensen moed en kracht nodig hebben, dan is Raaf koerier van deze energiestroom. De bedoeling zou kunnen zijn de mensen in het getroffen gebied de bewogenheid en steun van de deelnemers aan de ceremonie te laten voelen.

Als je Raaf hebt getrokken, zit er magie in de lucht. Probeer het niet te verklaren, dat lukt toch niet. Hier is de kracht van het ongekende aan het werk. Er bestaat iets bijzonders te gebeuren. Het diepere mysterie schuilt er echter in hoe je zult reageren op de schitterende synchroniciteit van dit alchemistisch moment. Zul je het herkennen en gebruiken om je groei te bevorderen? Kun je het als een geschenk van de Grote Geest aanvaarden? Of ga je de kracht van het Grote Mysterie beperken door het te willen verklaren?

Het is wellicht tijd om Raaf te vragen als koerier op te treden voor een bedoeling, een beetje helende energie, een gedachte, of een boodschap. Raaf is de beschermer van rooksignalen of boodschapper van de geest in de vorm van rook. Wil je dus een boodschap sturen naar de Blauwe Weg van Geest, teneinde in contact te komen met de Ouden, roep Raaf. Of wie weet, roepen de Ouden jou wel.

Vergeet niet dat dit magische moment vanuit de leegte der duisternis kwam en dat jij het aan het licht moet brengen. Als je dit doet, zul je de tovenaar in jezelf eer bewijzen.