Rachmiel & Hariel & Tubiel

Rachmiel: de Engel van mededogen.
Hariel: de Engel van tamme schepsels, kunst, wetenschap.
Tubiel: de Engel van vogels.
De kaart van zorgzaamheid: Natuur en voeding.

Dit is de kaart van de zorgdrager, degene wiens liefde en mededogen licht en warmte brengt in het leven van mensen en dieren die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Misschien is dit iets wat u op vrijwillige basis doet, of misschien is het uw beroep. Hoe dan ook, het geeft u voldoening in het leven. Rachmiel, de Engel van mededogen en onzelfzuchtige liefde, helpt u en beschermt u bij wat u onderneemt, vooral als u zorgt voor zieken, kinderen of ouderen.

Andere steun komt van de Engel Hariel, die u als beschermheilige van dieren zal helpen en de Engel Tubiel, die u kunt aanroepen in verband met vogels. Hariel houdt zich ook bezig met kunst en wetenschap (inclusief geneeskunde): hij zorgt voor de inspiratie om iets te doen aan milieuproblemen, met name wanneer het gaat om de bedreiging van dieren. 

Sommige dieren en vogels hebben een oude ziel en zullen, wanneer u in de zorgen zit, een beperkte tijd in uw leven verschijnen om het leven te verrijken, u te steunen en liefde te geven. Accepteer dit geschenk en wees dankbaar voor hun liefdevolle steun zolang ze bij u zijn, en wanneer ze zich gedwongen voelen om verder te gaan naar iemand die hun hulp nodig heeft, vraag Hariel dan of hij ze wil wegsturen voor het welzijn van iedereen.