Radueriel

Radueriel: Meester van de muzen (kunst, poëzie, muziek).
De kaart van creatieve en artistieke inspiratie.

Radueriel, de Engel van kunstenaars, spreekt tot u via deze kaart. Kunst met een grote K komt uit de ziel – of het nu gaat om schilderkunst, poëzie, muziek of zelfs een mooi versierde taart, een borduurwerkje of een tuin. Vaak zit er pure liefde in zulke kunst, zoals liefde voor het onderwerp, liefde voor het creatieve medium en de vreugde om die liefde tot uitdrukking te brengen. Vandaar dat het onze ziel direct raakt en een geweldig gevoel van gelukzaligheid en ontroering teweegbrengt. Kunst kan ons op veel niveaus bereiken, afhankelijk van onze innerlijke kennis en de grootte van onze behoefte.

Als u deze kaart hebt getrokken, zegt Radueriel dat u een manier moet vinden om u artistiek te uiten. Misschien bent u kunstenaar van beroep en hebt u nieuwe inspiratie nodig. Of misschien ontzegt u zich de creatieve talenten in uzelf de mogelijkheid om naar buiten te treden. Om vanuit uw ziel dingen te scheppen, roept u Radueriel aan, de Meester van de muzen (kunst, poëzie, muziek), vader van de zingende Engelen in de negen koren van de Engelenhiërarchie. Dit zijn de Engelen die verantwoordelijk zijn voor de muzikale harmonie der hemelse sferen, die op golven van sterrenvuur tot ons komt. Laat deze goddelijke melodie doordringen tot in uw wezen en uw ziel inspireren.