De Regenboog van Melchisadec

Dit eerste en voornaamste arcanum verbeeldt de belangrijkste Engelen, die invloed uitoefenen op uw dagelijkse situatie. De hoofdkaart van de spirituele ontwaking en vrede is Melchisadec zelf. Hij is de vader van de Zeven Planetaire engelen die heersen over de dagen van de week. Zijn symbolen van regenboog, brood en kelk staan voor het pad naar eenwording door de integratie van het Lagere en Hogere Zelf De andere kaarten zijn de Planetaire Engelen van Melchisadec, de drie Engelen van de Elementen (aarde, lucht, water en vuur) en Metatron / Shekinah, bewakers van de levensboom, symbool voor goddelijke connectie en universele harmonie.

Terug