Regenboogslang – in de buidel van de kangoeroe ligt het nieuwe begin

Kernwoorden

  • Beproevingen
  • Plotselinge veranderingen
  • Ontluiken
  • Metamorfose

Beschrijving

Op dit schild wordt het verhaal verteld van de Regenboogslang, een mythe van de oorspronkelijke bevolking van Australië, de aboriginals. Een groot deel van het jaar ligt de woestijn te zinderen in de hitte. Dit is links op het kunstwerk afgebeeld. De aarde wordt door de aboriginals als heilig ervaren, als bron van het bestaan en als afspiegeling van hun geschiedenis. Voorouders en goden hebben in de zogenaamde Droomtijd herkenbare sporen achtergelaten. Die oude vormen in het landschap zijn sterk verbonden met de spirituele beleving. 

De aboriginals leren hun kinderen via liederen, The Songlines, de weg lans waterplaatsen en voedselbronnen. Deze lange liederen die tijdens het lopen gezongen worden, geven talloze herkenningstekens in het landschap aan. Vaak zijn dit ook rotsen en andere natuurlijke vormen die lijken op de voorouders uit de Droomtijd, zoals de Kangoeroe, de Adelaar, of de Regenboogslang. 

Op de kaart zie je een regenboog. Als je goed kijkt, eindigt deze regenboog in een bijna transparante slangenkop die groene bladeren uit zijn bek spuwt. Dit is de mythe van de Regenboogslang die verschijnt als regenboog aan het begin van de regentijd. Op de kaart zie je dan ook achter de dolfijnen de regen vallen. Wanneer dit gebeurt, wordt als in een wonder de hele woestijn in enkele dagen groen en ontluiken duizenden bloemen. Deze godenslang heeft dus een enorme kracht en staat hier voor grote verandering en groeikracht. 

Links kijkt een kangoeroe in de richting van de groenwordende wereld. Zij is verbonden met de mystieke Droomtijd. Dit wordt aangegeven door de rode spiraal op haar borst. De adelaar onderaan de kaart is als een vuurvogel gestorven in de vlammen van de zon. Dit staan voor de overweldigende hitte van de woestijn. Als de regen valt en de woestijn groen wordt, zal de adelaar uit de as verrijzen zoals in het verhaal van de vuurvogel.

Boodschap

Beproevingen – Heb je deze kaart getrokken, open je dan voor de energie van plotselinge verandering en metamorfose. Voorafgaand aan deze verandering kan het zijn dat je je als in een droge woestijn voelt waar je bijna niet kunt overleven. Weet dat een gevoel van leegte of beproeving gevolgd kan worden door een grote verandering. De vuurvogel is de gestorven adelaar die uit de vlammen om hoog komt. Hier is het aspect van transformatie in haar volle kracht aanwezig. Je kunt je niet meer vastklampen aan wat je had. Het is goed mogelijk dat je symbolisch dwars door het vuur van de crisis heen moet gaan om een ander leven te gaan leiden.

Ontluiken – De kangoeroemoeder kijkt zorgzaam toe. Zij wil je in alle rust vertellen over het nieuwe leven dat zij in haar buidel bij zich draagt. Zij alleen weet van dit jonge leven. Niemand kan het zien totdat de jonge kangoeroe zijn kopje uit haar buidel steekt. Toch wil zij jou en de adelaar vertellen dat het nieuwe al ontstaan is. Het ontluikende weet zich nog veilig en geborgen in haar buidel, het is nog niet de tijd om naar buiten te komen. 

Ook in jouw leven kan het zijn dat je nog geduld moet hebben. Voelt het leven als een dorre woestijn, luister dan naar de zachtheid van de kangoeroe die jou haar geheim vertelt. Dit kan zich manifesteren doordat een rustige of wijze persoon jou raad geeft. Het kan ook een innerlijke stem zijn die jou influistert dat er al een nieuw begin geboren is. Houd je oren en je intuïtie open!

Metamorfose – De Regenboogslang staat hier symbool voor de vruchtbare regentijd, die de dorstige woestijn een metamorfose geeft. Plotseling ontstaat er een grote explosie van groei. De bloemenzee die dan te zien is, is overweldigend, maar slechts van korte duur. Degene die het meemaakt, leeft in een extase van kleuren en geuren. Zo kan een plotseling geluk jou ten deel vallen. Geniet er dan met volle teugen van, maar hecht er niet aan. Het zou van korte duur kunnen zijn. Concentreer je niet op het aspect van Hebben, maar op het aspect van Zijn en wees dankbaar voor wat de Regenboogslang jou brengt. 

De weg – De heilige berg Uluru ligt aan de horizon te stralen. Je moet een lange, hete weg afleggen om in het centrum van de woestijn dit heiligdom te vinden, een weg die je niet kent en die je niet moet onderschatten. Je hebt kennis nodig om te overleven. Een deel van je zou zelfs kunnen sterven op deze weg. Alleen zij die de Songlines kennen, naar hun hart luisteren en de stemmen van wijze raadgevers volgen, zullen de woestijn overleven. Dan kom je bij de heilige berg Uluru en kan je je dorst naar kennis lessen en de inwijdingsgrot binnengaan. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning 

De heilige berg Uluru – Deze bergrug van zo’n driehonderd meter hoogte ligt als een donkerrood eiland in de woestijnvlakte. In het Engels heeft de berg Ayers Rock. Van oudsher is het heiligdom Uluru het centrum van vele Songlines en als het ware het spirituele centrum voor grote groepen aboriginals. Er zijn verborgen bronnen en diepe inwijdingsgrotten. De tekeningen en inscripties die zich daar bevinden, kunnen wel teruggaan tot dertigduizend jaar geleden.

De Regenboogslang – Als je zoals veel aboriginals in een droog woestijnklimaat moet overleven dan is de regen enorm belangrijk. Dat de mythe van de Regenboogslang zo’n grote rol speelt, is heel begrijpelijk. Als de natte tijd aanbreekt en soms is dit maar eens in de zoveel jaar, dan betekent dit overleven. Liederen en dansen, rituelen en mythen zijn hier sterk op gericht. Ook in onze cultuur kennen wij magische afbeeldingen zoals de ‘Groene Man’. Vooral in kerken in Engeland vindt men mystieke beeldhouwwerken, een mannenhoofd waarbij bladeren en takken uit zijn mond en neus groeien. Het is duidelijk dat het hier om een voorchristelijke vegetatiegeest gaat, die net als de regenboogslang voor vruchtbaarheid moet zorgen. 

Spiralen – De blauwe spiraal op de afbeelding staat symbool voor levensgevende energie van het water dat neerdaalt op de aarde. In het midden is een donkerrode spiraal te zien die de aarde symboliseert. Ook is het als het ware een poort naar andere dimensies zoals de droomtijd, een mystiek gebied waarmee alles in de aboriginal cultuur verbonden is. De spiraal op de borst van de kangoeroe heeft ook de donkerrode aardekleur. Hiermee wordt de kangoeroe op de kaart verbonden met de oerenergie waaruit zij voortgekomen is. 

De adelaar – op deze afbeelding staat symbool voor het vuurvogelmotief. Dit is een bekende Chinese legende over een vogel die door de vlammen heen gaat. Ze sterft zo een symbolische dood en verrijst uit de as. Dit is analoog aan de grootste mythe waar nu het christendom om draait, de wederopstanding van Christus. Ook de adelaar op de afbeelding gaat hier door de dood heen en hij zal zijn vleugels opnieuw uitslaan. 

Woestijn – Een periode in de woestijn doorbrengen is bij veel oervolken op aarde een inwijdingsritueel naar een nieuwe levensfase. Ook in de bijbel komen we dit tegen. Voor de aboriginals is de woestijn een levend organisme. Zij voelen zich erin thuis als een vis in het water. Een jongen zal voor zijn inwijding tot man een ‘Walkabout’ gaan maken. Dit is een lange trektocht waarbij hij alleen moet overleven zonder hulp van zijn stam en met bijna niets bij zich. De gebeurtenissen, dromen en visioenen die bij daarbij tegenkomt, zullen hem tot leidraad zijn in de rest van zijn leven. 

De dolfijnen – springen in extase omhoog vanuit de levensspiraal van het water. Zij kunnen heel goed in het nu leven en ze genieten van het moment. Zij volgen daarbij de stem van hun hart en daarvoor staan zij op deze kaart symbool.