Reiki I – inwijding

Na mijn hernieuwde kennismaking met Reiki, had ik al aangekondigd dat ik zelf ook mijn Reiki graad wilde halen. Vorige week zaterdag was het dan zover en na het doorworstelen van het cursusboek, was nu dan eindelijk de praktijk aan de beurt. 
Het bespreken van vragen uit het cursusboek kwam natuurlijk eerst aan de orde, maar al snel bleek dat al onze vragen het beste beantwoord zouden worden door gewoon maar te beginnen met een basisoefening.

Heel belangrijk is het ‘aarden’. Men moet zich bewust worden van het contact met ‘moeder aarde’ en daarvoor zijn de chakra’s in de voeten van groot belang. Veel Reiki masters lopen niet voor niets veel op blote voeten. Door middel van een geleide meditatie, werden wij ons bewust van onze voeten. Dit klinkt hoogdravend, maar is in de praktijk een heel duidelijk gevoel. Tevens is deze oefening te gebruiken om, als je in de put zit, of je ellendig voelt, negativiteit weg te laten stromen in de aarde. 

Vervolgens werd ons duidelijk gemaakt hoe je je af kunt sluiten voor negatieve gevoelens van andere mensen. Maar al te vaak gebeurt het dat je door de ellende van een ander aan te horen, die als het ware overneemt om er vervolgens zelf door in de put te gaan zitten. Met een simpele oefening/handeling werd ons geleerd ons af te sluiten hiervoor. Wel dient men hier voorzichtig mee te zijn en het niet te vaak toe te passen, omdat het inwerkt op de chakra in de maag. 

Hierna mochten wij op elkaar de handposities gaan oefenen, terwijl wij meteen goed op moesten letten hoe dat aanvoelde, zodat wij na de initiatie eventueel het verschil zouden kunnen voelen. Het was wat vreemd om dit voor de eerste keer te doen, en zoals verwacht: we voelden niets. Na flink veel water gedronken te hebben, volgde er weer een geleide meditatie, die over zou gaan in de initiatie. Er werd ons duidelijk gemaakt, dat alles wat er voor zou vallen, als normaal wordt beschouwd en van gapen, flatulentie, oprispingen tot en met huilen zou kunnen gebeuren.

Deze geleide meditatie was zo ontzettend ingrijpend, zo mooi, dat het het beste vergeleken kan worden met een gevoel van in trance of onder hypnose zijn. Visualiseren is iets wat ik heel goed kan, en het leek werkelijkheid voor mij. Bij het kritieke punt dat je als het ware je liefde via een wit licht naar iemand toestuurt waar je van houdt, brak er iets in mij en begonnen de tranen te stromen. Het gaat mij te ver, en wordt te persoonlijk om hier verder over uit te wijden, maar wel kan ik vertellen dat dit iets los maakte in mij. Alsof er blokkades doorbroken werden.

Na een moment van rust, merkte ik dat de Master bezig was met mijn initiatie en ik werd weer heel rustig; een heel prettig en vredig gevoel overspoelde mij. Bij het openmaken van de chakra’s voelde ik even een scherpe steek in mijn hoofd, die even snel verdween als dat hij op kwam zetten. Na het horen van het ‘belletje’ kwamen wij als het ware weer bij en kregen we een heerlijk glas water aangeboden, en mochten we even bijkomen, tijdens de lunch.

Heel nieuwsgierig naar het resultaat, moesten wij na de lunch wederom de handposities op elkaar oefenen en tot mijn grote verbazing voelde ik wel degelijk verschil. Ik werd mij voor het eerst van mijn leven ‘bewust’ van het feit dat ik handen heb, en het leek wel alsof ik elke zenuw, elk bloedvat, elk spiertje apart kon voelen. Zelfs het bloed voelde ik door mijn handen stromen…of was dat misschien de Reiki energie???

Bij het behandelen van een mede cursist, voelde ik haar keelklachten heel duidelijk en zij mijn hoofdpijnen en mijn maagzuur. Er was duidelijk iets op gang gebracht en aan ons om dit verder te ontwikkelen. Reiki zit tenslotte in ieder mens, het is alleen even belangrijk te weten hoe je dit in de juiste banen kunt leiden en op gang kunt brengen. 

Wij staan nu voor een periode van reiniging van het lichaam, die 21 dagen in beslag zal nemen. Alle blokkades zijn opgeheven en de ‘rotzooi’ daarvan moet eerst het lichaam uit. Door veel water te drinken, lief voor jezelf te zijn en goed naar je lichaam te luisteren zal dit proces vanzelf voorbij gaan. Er kunnen nare herinneringen uit het verleden naar boven komen, maar dat is niet erg, want dan is nu duidelijk het moment hier korte metten mee te maken en het een plaatsje te geven.

Verder zijn de leefregels heel belangrijk. Reiki is geen geloof, maar meer een levenswijze en het is wel belangrijk de leefregels zoveel mogelijk na te leven.

  • Maak je vandaag geen zorgen
  • Maak je vandaag niet kwaad
  • Tel je zegeningen en heb respect voor ouderen
  • Verdien je brood op een eerlijke manier
  • Wees aardig voor alles wat leeft

Het is misschien voor sommige mensen makkelijker gezegd dan gedaan, vooral je geen zorgen maken. Daarom staat er ook bij, maak je vandaag geen zorgen. Op die manier kun je het elke dag weer opnieuw proberen, zonder je daar schuldig over te voelen. Het gaat om de intentie.

Voorlopig wordt mij aangeraden alleen mijzelf dagelijks te behandelen, maar over 3 weken kan ik ook anderen helpen, mits zij daarom vragen. Reiki is niet iets waar je mee te koop moet gaan lopen, maar iets wat heel waardevol is en waar mensen wel even bij stil moeten blijven staan. 

Reactie Anneke

©Loes Raaphorst < 2005