Reiki Bibliotheek – mijn eigen boekenkast 

 

  Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het Japanse woord Reiki betekent ‘universele levenskracht’. In het Westen is deze methode pas de laatste decennia doorgebroken.
De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki; Diane Stein geeft informatie over de drie graden die Reiki kent en klapt daarmee willens en wetens uit de school, ervan overtuigd als zij is dat Reiki-healing alle mensen toebehoort. Geen enkel boek kan de rechtstreeks ontvangen Reiki-inwijdingen vervangen, maar in De kern van Reiki vindt de lezer alle informatie waar de healer, practitioner en leraar van Reiki behoefte aan heeft.

 

Is werken met Reiki of helende energie makkelijk? ‘Nee!’, zeggen de auteurs. Wie met Reiki in contact komt, stapt in een onzichtbare wereld. Dit boek licht de sluier op. Het laat zien wat er werkelijk gebeurt als mensen met Reiki werken. Deze werkelijkheid blijkt veel complexer te zijn dan vaak wordt gedacht. De lezer leert hoe hij kan waarnemen of de energie stroomt, hoe hij deze energiestroom kan zuiveren en intensiveren, waarom de energie bij de ene mens wel stroomt en bij de andere niet en ook wat hij daaraan in de praktijk kan doen.

Uniek is de wijze waarop de tekst wordt ondersteund met vele krachtige kleurenafbeeldingen. De gebruikte kleuren zijn namelijk gekozen op hun helende, openende en beschermende werking. De lezer krijgt daardoor een veel diepere afstemming op de symbolen dan wanneer deze in zwart-wit waren afgedrukt. Reiki als ambacht is een prachtig boek voor iedereen die in Reiki is geïnteresseerd. Het is zo geschreven dat zowel de beginneling als de ervaren Reiki-master veel uit dit boek kan halen. Omdat Reiki ook behandeld wordt als het werken met helende energie in brede zin is dit boek ook uitermate geschikt voor helers die op een andere manier met helende energie werken. Reiki als ambacht dat op allerlei niveaus kan worden uitgevoerd. Dit boek staat voor verdieping, voor onderzoek, voor steeds dieper en dieper willen leren wat Reiki is en hoe er mee kan worden gewerkt.

Een handboek voor zowel beginners als ervaren Reiki-Masters met brede praktische informatie. Men vindt er de basisuitleg over wat een energielichaam is, de Reikinitiaties en het eventueel dichtslibben van het energiekanaal. Aan de relatie hulpverlener-client en de verantwoordelijkheden hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed. Ook of men toe is aan een initiatie en hoe de keuze van de meester voor het Reikonderwijs gemaakt wordt zijn onderwerpen. Uiteraard komen ook de drie niveaus van Reiki aan de orde alsmede het intuïtief werken met Reiki en het werken met Reiki in de aura. Uiteindelijk worden de Yod-initiatie, de Melchizedik-initiatie en de initiatie van het Violette Vuur behandeld. Toch blijft alle informatie binnen bepaalde grenzen, zodat men niet na het lezen van dit boek direct zelf aan de slag gaat als Reiki-Master maar op zoek zal moeten gaan naar een deskundige Master. Het boek is voorzien van in prachtige en helende kleuren uitgevoerde afbeeldingen van Reiksymbolen en voorzien van een literatuurlijst en een lijst van illustraties en oefeningen zoals in het boek opgenomen.

Na de opleiding Reiki I en II te hebben gevolgd staat men voor de keuze om al dan niet de derdegraads Reikopleiding te gaan volgen en de initiaties 3A en 3B te ondergaan. De aanduiding 3A staat voor de graad behorend bij het aspirant-Masterschap en 3B voor de graad behorend bij het uitvoerend Masterschap, kortweg Reiki Master genoemd. De twee graden horen bij elkaar en vormen samen de Mastergraad in de Usui-methode voor natuurlijk Heelworden. In de vorm van vragen en antwoorden wordt veel over de initiatierituelen en het gebruik van Master-symbolen duidelijk gemaakt. Als oplossing voor het verduidelijken van de (geheime) symbolen gebruikt de schrijfster lettercombinaties. Ook komt de Bach-bloesemtherapie nog kort aan de orde. De auteur schreef vanuit haar zeer ruime ervaring als Reiki Master en haar bekendheid met vele alternatieve geneeswijzen ook diverse andere boeken over Reiki, waarvan ‘Het Reiki lexicon’ (*) het bekendst is.    Het derde boek van Lubeck over Reiki is niet zomaar het zoveelste boek over deze populaire manier van natuurlijk genezen. Het is een nuttige aanvulling op wat de bestaande Reiki-literatuur nog niet heeft gebracht, te weten: hoe kan ik Reiki op mijn eigen houtje verantwoord toepassen bij klachten van minder ernstige aard zoals griep, hoofdpijn, maagpijn, reumatiek, slaapstoornissen en spit, of als ondersteuning bij serieuzere kwalen. De informatie over de ca. veertig meest voorkomende klachten is compact, duidelijk, relevant en zonder meer effectief voor allen die via cursussen of literatuur van Reiki afweten. Handig is bovendien dat de auteur een relatie legt tussen Reiki-toepassingen en voeding, c.q. diëten. De ruim veertig afbeeldingen zijn essentieel. Mede hierdoor is deze ‘Reiki-huisapotheek’ een zeer geslaagde, bruikbare handleiding geworden, geschikt voor een groot publiek. Af en toe ter zake doende adviezen om een arts te raadplegen.   Reiki stroomt natuurlijk, altijd, ook zonder onze hulp of toedoen. Met behulp van de juiste aanwijzingen stroomt het echter wel gerichter. Daarbij helpen natuurlijk speciale technieken. De mooiste Reiki-technieken zijn zo zeer behulpzaam om direct en effectief met Reiki te kunnen werken. De in dit boek beschreven technieken zijn zeer actueel en voor een groot deel voor het eerst openbaar gemaakt.
De wereldwijd bekende en erkende Reiki-meesters Walter Lübeck en Frank Arjava Petter introduceren westerse Reiki-technieken en bieden iedereen die zich met Reiki bezighoudt waardevol gereedschap om Reiki gericht en effectief voor heling en bescherming toe te passen.

In dit boek worden technieken voor de eerste, de tweede en de derde graad besproken. Bij de eerste graad ontwaken we en nemen wij verantwoording voor onszelf en onze daden; hier staan het lichaam en de Reiki-zelfbehandeling op de eerste plaats. De tweede graad leert de technieken van genezing op afstand; karma- en affirmatiewerk wijzen ons de juiste richting. Bij de derde graad, de ‘Meester-graad’, gaat het om het ervaren van onszelf als deel van het ‘Grote Al’ en het ontplooien van ons kosmisch bewustzijn. 

‘Het is ons doel om met dit boek werkzame, in het dagelijks leven nuttige en veelzijdig toepasbare Reiki-technieken te introduceren en zowel de theorie als de praktijk ervan duidelijk zichtbaar te maken. Hierdoor kan iedereen zelf de gewenste of meest geschikte techniek bepalen of zich tot innerlijke ontwikkeling laten inspireren en tegelijkertijd veel wetenswaardigheden over energiewerk met Reiki en spirituele heling in het algemeen tot zich nemen’. 

Reiki is een van oorsprong Japanse techniek voor de distributie van spirituele levensenergie. Beoefenaars worden ingewijd in drie graden. Lubeck is een Rainbow-Reiki master, musicus en Feng Shui/NLP-consulent die al twintig andere titels op zijn naam heeft. Petter is meer geschoold in de Oosterse, traditionele Reiki-vorm. Deze twee Duitse Reiki-meesters introduceren ter inspiratie, kennismaking en bijscholing voor leken en ingewijden nu een groot aantal westerse technieken voor genezend energiewerk, therapie en spirituele heling. Dat voor elke beschreven oefening, ritueel of meditatie met een, twee of drie sterren de vereiste graad wordt weergegeven, zal geen lezer weerhouden om te experimenteren. 

Men leert planten, dieren en mensen (zelfs op afstand) te behandelen en zichzelf te beschermen tegen wat energievampieren worden genoemd. De echte meester wordt zodanig magiër dat zelfs het vinden van een parkeerplaats simpel wordt. Het verantwoording nemen voor een (elk) lijdend medeschepsel zal voor sommige lezers te ver gaan, maar is op zich een loffelijk streven. Veel technieken worden geïllustreerd met simpele zwartwittekeningen. Roze/paarse omslag met centraal een afbeelding van een lotusbloem.

Reiki is een eenvoudige techniek voor het overbrengen van genezende energie van een gever naar een ontvanger. Het vermogen om dankzij Reiki genezing tot stand te brengen verwerft men door een afstemming te ontvangen, die een kanaal opent waarlangs energie kan stromen naar de plaatsen waar de grootste behoefte eraan bestaat. Reiki werkt op verschillende niveaus – lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel – en is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten. 

Daarnaast kan Reiki tot diepgaande veranderingen in iemands leven leiden. Een inleiding in Reiki en handboek voor Reiki- trainingscursussen en -seminars Stap-voor-stap-foto’s van de Reiki-handposities Genees jezelf, je familie en vrienden. Je huisdieren en planten Tanmaya Honervogt, Reiki Master- Teacher, beoefental meer dan vijftien jaar Reiki. Zij heeft haar opleidinggenoten bij een van de Reiki Masters die door Hawaya Takata zijn ingewijd. 

Tanmaya is tevens ervaren in paranormale massage, energiewerk, kleuren- en bloesemtherapie en counseling. De Tanmaya Honervogt School of Usui Reiki geeft gediplomeerde trainingen in de traditionele Usui-methode… een feest voor het oog, en prachtig vormgegeven…’Mary McFadyen, Reiki Master ‘ .. zonder twijfel het beste boek over Reiki dat ik ooit heb gelezen…’ Karen Smith, Reiki Master. 

Reiki is een methode om genezende energie van een gever naar een ontvanger over te brengen. ‘Reiki’ betekent universele levensenergie. Door energieafstemmingen opent zich een kanaal waardoor energie kan stromen naar die gebieden die de behandeling het meest nodig hebben. Dat kan op lichamelijk, geestelijk of spiritueel niveau plaatsvinden. Een Reiki-sessie streeft ernaar om alle aspecten van iemands wezen in harmonieus evenwicht te brengen. 

Dit boek beschrijft de theorie en geschiedenis van Reiki en toont de handposities die geleerd worden en hoe deze gebruikt kunnen worden voor zelfgenezing, het genezen van anderen en het genezen van dieren, planten en het grotere geheel. De unieke Reiki-symbolen zijn geheim en worden daarom niet openbaar gemaakt. Het boek geeft aan hoe we Reiki kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Mooi geïllustreerd met veel kleurenfoto’s en prettig leesbaar, ook voor leken. Met alfabetisch register.

Weg naar het licht<br>Yasmin Verschure

 

De weg naar het licht de pelgrimstocht van een reiki meester bevat aan de hand van zeer persoonlijke ervaringen waarvan een sterfproces het hoogtepunt vormt, een duidelijk en ontroerend verslag van wat werken met Reiki teweeg kan brengen. Enerzijds ademt het boek een intieme sfeer uit, waarin nauwelijks plaats is voor verstandelijke overwegingen, anderzijds beschrijft het ragfijn de wonderen die Reiki laat gebeuren, vooral op het gebied van de innerlijke transformatie: de ziel die ontwaakt en zich dan op weg naar het licht begeeft. Uiteraard legt Yasmin Verschure de beginselen van Reiki uit en bespreekt zij de groeiprocessen er omheen, maar ze doet dat summier, omdat ze van mening is dat het er bij Reiki bovenal om gaat wat Reiki aan groei en blijdschap in het dagelijks leven teweeg brengt.

“Ik houd van Reiki”, schrijft zij, “omdat ze de weg is van pure eenvoud. Ze pelt je af totdat alleen je ware kern overblijft. Reiki geeft ons ons geboorterecht terug, het recht van ieder mens om te kiezen voor een leven van vreugde, ook al gaat dit nu eenmaal niet altijd zonder pijn. 

Zelden zullen op een fijngevoeligere, maar steeds reële manier de ingrijpende bewustzijnsveranderingen door Reiki en de daarmee gepaard gaande emotionele diepte- en hoogtepunten verteld zijn. Yasmin Verschure’s boek is in al zijn bescheidenheid een uniek en inspirerend getuigenis van een mens die Reiki in het diepst van zijn ziel ervaren heeft.

Dit boek laat zich op geen enkele manier vergelijken met de gebruikelijke Reiki-literatuur, omdat niet de grondslag en technieken van Reiki er centraal in staan, maar dat wat gebeurt in en aan iemand die Reiki toepast. Het verslag van Verschure’s leven, nadat zij met Reiki is gaan werken, is een getrouwe, navoelbare weergave van de bewustzijnsveranderingen en de daarmee verbonden emotionele diepte- en hoogtepunten die door Reiki teweeg gebracht kunnen worden. 

De toon van het boek is rustig, intiem vaak, psychologisch subtiel, verstandig en mist gelukkig de sentimentaliteit en pretentie die deze autobiografische getuigenissen vaak zo ongenietbaar maken. Zo zijn bijv. haar beschrijving van een sterfproces en van haar eigen liefdes-beleven gave voorbeelden van de psychische volwassenheid die Reiki kan veroorzaken. Een eenvoudig, verhelderend en sympathiek boek. Vriendelijke omslag, leesbare letter. Het nawoord in deze druk is geactualiseerd.


De auteur zet hier de lijn van haar vorige boek ‘Kinderen en engelen’ voort met verhalen van mensen in wier leven de reddende of adviserende hand van wezens van gene zijde ofwel engelen een rol speelt. De thema’s per hoofdstuk zijn: reddingsverhalen, de ongelovige die voor het eerst een engel ervaart, troostende boodschappen in tijden van spanning, de als mens vermomde engelen, visioenen en engelboodschappen via kleur en geur, (gecombineerde) bijna-doodervaringen, droomboodschappen en tekens (vooral in de natuur). Nogal wat aanduidingen verwijzen naar voor Britten bekende zaken, wat echter niet storend is voor Nederlandse lezers. 

Wat deze auteur een beetje voorheeft op veel andere in het tegenwoordig populaire genre, is de warme toon waarmee ze de lezer op prettige wijze door de door haar zelf verzamelde verhalen heen leidt. Daarbij verklaart ze waar nodig kort het een of ander via theorieën uit alfa-, beta- of populaire hoek en illustreert dat met een keur van citaten van cultureel of religieus bekende persoonlijkheden en boeken, wat het boek nog geschikter maakt voor een brede publieksgroep. Bevat bibliografie.

Brandon Bays beschrijft hoe ze, toen ze probeerde te genezen van een tumor ter grootte van een voetbal, een manier vond om contact te leggen met de essentie van haar zijn en zo te putten uit een transformerende kracht. In zichzelf is het verhaal van haar genezingsproces al opmerkelijk, maar dat is niet waar De helende reis stopt. 

Haar eigen ervaringen, haar ‘reis’, gebruikte Bays om een proces te ontwikkelen, waarvan ze hoopt dat ook anderen het kunnen toepassen om hetzelfde genezende effect te bereiken. Ze beschrijft in detail hoe ze te werk ging en laat zien hoe ook anderen, zowel emotioneel als fysiek, een helende reis kunnen ondernemen.

 

 

Reiki is een oude Japanse heelkunst die in korte tijd ongelooflijk populair geworden is over de hele wereld. Over het ontstaan van Reiki doen vele verhalen de ronde. Er zijn al heel wat pogingen gedaan om achter de ware geschiedenis van Reiki te komen, maar tot voor kort bleven tal van vragen onbeantwoord. Frank Arjava Petter is een ongebonden Reiki-leraar die in Japan leeft en werkt. Zijn onderzoek naar het leven van Usui werpt een nieuw licht op de oorsprong van Reiki. In dit boek doet hij uitgebreid verslag van dit onderzoek. Hij bezocht Usui’s graf, volgde zijn voetsporen en sprak met zijn nakomelingen.

Het Reiki Vuur is een uitstekend leerboek, vernieuwend en boeiend door zijn spirituele gezichtshoek. Reiki blijkt een boeddhistische Qigong-richting te zijn die ontstaan is in het shintoïsme. Qigong is de leer van de levensenergie in zijn oorspronkelijke betekenis. Het Reiki Vuur geeft tevens een praktisch overzicht van de belangrijkste handposities en toepassingen van Reiki, met tal van nieuw oefeningen; daardoor is het boek ook een handige ‘Reikigids voor de beginner’. 

Frank Arjava Petter weet de dingen op een enerverende, gevoelige en boeiende manier te beschrijven. Zijn toewijding aan Reiki en zijn lange ervaring op spiritueel gebied proef je op iedere bladzijde; een van de beste boeken over dit onderwerp. 

  bol.com Partner