Reiki Inzichtkaarten – proefondervindelijk effectief bewezen

Het gebruik van deze inzichtkaarten en het effect dat ze op je kunnen hebben, berust op het principe dat er geen toeval bestaat. Trek je een inzichtkaart dan zal deze, volgens de wet van synchroniciteit, op dat moment voor jou in jouw bewustwordingsproces van belang zijn. Zo kunnen de kaarten je misschien wijzen op een kwaliteit van jezelf waar je nog sterker kontact mee zou kunnen maken. Ook is het mogelijk dat je de kaarten als confronterend ervaart door de manier waarop zij een dieper spiritueel perspectief bieden op de uitdagingen in jouw leven.

Deze inzichtkaarten zijn verzameld en ontwikkeld door Dick Nijssen. Als Reiki Master heeft hij gedurende de afgelopen jaren in de honderden workshops die hij heeft gegeven praktisch gebruik gemaakt van de inzichtkaarten. Van daaruit heeft hij deze selectie kunnen maken: 80 inzichtkaarten die hun helende uitwerking keer op keer hebben bewezen.

Ik ben oké zoals ik ben, ik mag er helemaal zijn.

Door trouw te zijn aan mijzelf groeit mijn zelfliefde.

Ik ben veilig. Het universum zorgt voor mij.

Ik ben een kind van God.

Ik leef in een genadig universum. Alles wat mij overkomt is bedoeld om mij dichter bij mijzelf te brengen.

Wat geleerd moet worden herhaalt zich.

Ook de langste reis begint bij de eerste stap.

Zware opdrachten worden alleen aan de beste studenten gegeven.

Waarin houd je je nog klein? Durf te gaan staan in de grootheid en schoonheid van wie jij bent!

De basis van mijn leven is de omgang met mijzelf.

In de hele wereld is er niemand zoals jij! God glimlachte toen jij geboren werd…

Ben ik trouw aan mijzelf?

Ken je fouten maar behandel ze met zachtheid.

Laat Uw wil geschieden.

Hoe meer ik mijzelf laat zien, des te meer er is van mij om van te houden.

Gevoelens zijn niet goed of slecht. Ze zijn! Voel maar…

Mijn schaamte geneest door het te verwoorden naar anderen.

Ik ontdek dat hoe meer ik mijzelf uit vrije wil geef, des te meer mij gegeven wordt om te geven.

Belangrijker dan het doel zijn de middelen: mijn handelingen zijn vervuld van liefde en zorg.

Ik waardeer mijn eigen schoonheid.

Is mijn geven en ontvangen in balans? het is net zo belangrijk om te ontvangen als te geven!

Het lukt alleen als ik het mogelijk maakt om het te laten gebeuren.

Wil ik dit werkelijk?

Kwetsbaarheid is een perfecte bescherming. Mezelf zijn is veilig.

Ik hou van mijn lichaam.

Door mijn groeiend zelfrespect word ik minder afhankelijk van waardering van anderen.

Ik ontdek dat ik wat te zeggen heb en ik zeg het!

Steeds meer vervang ik ‘of’ in mijn leven door ‘en’.

Vergeving lost alle pijn op.

Liefde is de kortste weg naar God.

Als ik de deur open voor het ervaren van mijn emoties, open ik mijn deur voor geluk.

Er is alle hulp voor mij, ik sta nooit alleen.

Wil je rust en vrede in jezelf? Kijk dan waar je nog in leugens leeft omtrent wat je voelt en wilt en ga voor jouw waarheid!

Bemin ook de charme van de imperfectie.

Ik durf lief te hebben.

Ik vergeef mijzelf de fouten uit het verleden.

Ik ben bereid mijn gehechtheid aan pijn op te geven.

Ik kan elk moment kiezen voor liefde.

Teveel is minder dan genoeg.

Wat gevoeld wordt wil geleefd worden.

God is liefde. Hij wil al zijn kinderen gelukkig zien.

Ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien.

Liefde is mijn sleutel tot alles.

Ik volg liever mijn eigen maatstaven dan dat ik de wereld tevreden probeer te stellen.

Ik ben bereid mijn eis los te laten, dat de ander mij moet geven wat ik mijzelf nog niet geef.

Ik ben bereid de nee’s te verkennen die onder mijn ja’s schuilgaan.

Ik kan ervoor kiezen gelukkig te zijn, ook als ik niet mijn zin krijg!

Ik ben bereid mijn planning los te laten om te kiezen voor wat in het moment passend en goed voelt.

Door mijn pijn totaal toe te laten verdwijnt hij.

Ik luister naar de taal van mijn emoties.

inzicht zonder handeling brengt geen verandering!

Wie vraagt zal met het antwoord moeten leren leven.

Ik druk mijn gevoelens op een heldere en verantwoordelijke manier uit.

Mijn vertrouwen is groot genoeg om nu mijn controle op te geven.

Het goddelijke in mij is licht en vreugdevol.

Ik heb geduld met mijzelf.

Met heel mijn wezen ‘ja’ zeggen tegen dat wat mijn weg kruist.

Ik kan wachten!

Ik accepteer dat het leven hier op aarde niet volmaakt is.

Het is nooit te laat!

Ik ben ik en jij bent jij.

Van iemand houden betekent niet dat ik de gevoelens van de ander belangrijker maak dan de mijne.

Liefdevol vergeef ik mijzelf.

Vanuit kracht kies ik voor kwetsbaarheid en zachtheid.

Je oordelen naar anderen laten je zien wat je nog onderdrukt en verwerpt in jezelf.

Ik ga respectvol met mijzelf om.

In het hier en nu is er nooit een probleem. er is alleen maar wat er is!

Ik stel mijzelf open voor een nieuwe zienswijze. 

Sluit vrede met wat je niet kunt veranderen aan jezelf.

Door trouw te blijven aan mijzelf, zorg ik uiteindelijk ook het beste voor de ander.

Door los te laten zonder angst ontvang ik alles wat ik nodig heb.

Ik ben blij met het kind in mij.

Mijn verwarring lost op in het telkens weer zoeken en uitdrukken van mijn waarheid van dat moment.

Waar nodig kan ik mijzelf laten gelden, toegeven of loslaten.

Plezier hebben in het leven betekent niet dat ik pijn vermijd.

In het opgeven van verzet en het toelaten van verdriet ligt mijn weg naar harmonie.

Hoe meer verantwoordelijkheid ik neem voor mijzelf en mijn leven, hoe meer vrijheid ik ervaar.

Als je verbinding een binding wordt: maak je dan los en verbind je opnieuw!

Je kunt wachten tot je perfect bent, maar je kunt ook nu al van jezelf houden!

Als iets niet goed voelt, probeer dat het ‘waarom’ helder te krijgen.

Neem ook eens een kijkje bij de andere inzichtkaarten.