Reiki en Reflexologie – een alternatieve behandeling

Voeten en handen

Al 5000 jaar geleden was men in India en China bekend met een behandeling die werkt met drukpunten. Deze behandeling raakte echter weer in de vergetelheid. 

Spiegel

De voeten kunnen gezien worden als de spiegel van het lichaam. De rechtervoet weerspiegelt de rechterhelft van het lichaam. Terwijl de linkervoet de linkerhelft van het lichaam weerspiegelt. Ziekten en opkomende ziekten, zijn te herkennen doordat de desbetreffende reflexpunten gevoeliger worden. Ieder mens heeft de mogelijkheid om via handen en voeten met het hele lichaam te communiceren.

Deze speciale band kan worden gebruikt om:

  • Spanningen te verminderen
  • Energie te besparen
  • Het lichaamsbewustzijn te vergroten
  • De mogelijkheid tot interactie kan de gelegenheid bieden om baas over het eigen lichaam te worden. 

Door deze interactie is het mogelijk de energiebronnen van het lichaam efficiënter te gebruiken. In wezen gaat het hier om het basisprincipe van ‘zelfhulp’.

Opheffen blokkades 

Reflexologie is een massage en drukvorm voor handen en voeten. Op de handen en voeten bevindt zich een groot aantal reflexpunten, die overeen stemmen met de organen van het lichaam. Met de duimen wordt op het reflexzone gebied een lichte druk uitgeoefend, waarbij de duim wel op de plaats blijft, maar draaiende bewegingen maakt. Het is een massage waarbij je het een ontspanning geeft (anti stress massage). Bijna alle lichamelijke en geestelijke klachten kunnen verholpen worden. Tijdens en na de reflexologie behandeling zien we dat de doorbloeding en het algeheel functioneren van één of meerdere organen toeneemt of verbetert. Spanningen binnen bepaalde gebieden worden verminderd, terwijl bestaande blokkades geheel of gedeeltelijk worden doorbroken. Juist deze blokkades zijn vaak de oorzaak van lichamelijke en geestelijke klachten. 

Reflextherapie is een bijzonder effectieve vorm van hand en voetmassages. Zij gaat er van uit, dat bepaalde punten op de handen en voeten corresponderen met een zeker orgaan in het lichaam en via energiekanalen daar ook mee verbonden zijn. Energiekanalen kunnen worden geblokkeerd bij ziekte en/of gebrek aan evenwicht in het lichaam. De therapie probeert de blokkades op te heffen, waardoor de energie weer goed kan stromen door het lichaam.

Reiki

Met Reiki kunnen we via de handen en voeten dus ook het hele lichaam bereiken en behandelen. Dit is vooral aan te bevelen als een bepaald deel van het lichaam niet aangeraakt kan worden, doordat dit te pijnlijk zou zijn of wanneer de energie op plek zelf te krachtig zou zijn. Natuurlijk is het altijd mogelijk om in de aura te werken, waardoor het lichaamsdeel ook niet aangeraakt hoeft te worden, maar zeker als er weinig tijd is voor een totaal behandeling heeft door het behandelen van de handen en voeten wel meteen het hele lichaam ’te pakken’. 

Veel behandelaars besteden veel tijd aan het hoofd. Daar is uiteraard niets mis mee, maar in sommige gevallen kan het hoofd wel erg ‘vol’ met energie komen te zitten. Zeker bij mensen die niet goed ‘geaard’ zijn, of anders gezegd, niet altijd met beide benen op de grond staan, kan ‘zweven’ hier een gevolg van zijn. Dit is heel makkelijk op te lossen door een uitgebreide reiki behandeling van de voeten. Voor de reiki behandelaar is dan wel een goede zithouding vereist, zodat rug, schouders en armen niet al te veel belast worden. Zet de behandeltafel tijdens zo’n behandeling iets lager dan normaal en ga aan het voeteneind zitten. 

Een gecombineerde behandeling van reiki en reflexologie is heerlijk, ontspannend, makkelijk en snel. Het grote voordeel van deze behandeling is, dat het veel makkelijker gecombineerd kan worden met een gesprek, omdat de klant gewoon rechtop zit. 

©Loes Raaphorst < 2005