Relatieverslaving – vrouwen die te veel lief hebben

Beschrijving 

Er zijn vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten, vrouwen die de neiging hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen, allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit krampachtig verlangen tast vaak het emotionele welzijn van die vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke gezondheid en veiligheid in gevaar brengen. In ‘Als hij maar gelukkig is’ laat psychotherapeute Robin Norwood zien hoe verlammend zelfopoffering kan werken en hoe je eraan kunt ontsnappen.

Met dank aan Marjon hier de belangrijkste punten uit het boek:

De volgende kenmerken zijn typerend voor vrouwen die te veel in hun liefde investeren:

 1. Je komt uit een probleemgezin, waarin niet tegemoet werd gekomen aan je emotionele behoeften.

 2. Aangezien je zelf te weinig koestering ondervonden hebt, probeer je, in plaats daarvan, aan deze onbeantwoorde behoefte tegemoet te komen door zelf heel zorgzaam te worden, vooral ten aanzien van mannen die op een of andere wijze een behoeftige indruk maken.

 3. Omdat je je ouder(s) nooit hebt kunnen veranderen in die warme, liefhebbende, zorgzame ouder(s) naar wie je altijd zo verlangd hebt, reageer je heel intens op dat vertrouwende type van de emotioneel niet beschikbare man, die je nu weer kunt proberen te veranderen, en wel door jou liefde.

 4. Als de dood om in de steek gelaten te worden, wil je van alles doen, zelfs de gekste dingen, om een relatie in stand te houden.

 5. Bijna niets kost je te veel moeite, te veel tijd of is je te duur, zolang het de man in je leven maar ‘helpt’.

 6. Gewend aan gebrek aan liefde in persoonlijke relaties, ben je bereid te wachten, te hopen en nog harder je best te doen om het de ander maar naar de zin te maken.

 7. Je bent bereid veel meer dan vijftig procent van de verantwoordelijkheid, de schuld en de blaam in welke relatie dan ook op je te nemen.

 8. Je gevoel van eigenwaarde is gevaarlijk laag, en diep in je hart geloof je niet dat je het verdient gelukkig te zijn; je gelooft eerder dat je het recht op geluk in je leven zelf moet verdienen.

 9. Je hebt een wanhopige behoefte om je mannen en je relatie onder controle te houden, aangezien je in je jeugd maar weinig geborgenheid gekend hebt. Je maskeert je pogingen om mensen en situaties te beheersen met het argument dat je alleen maar ‘behulpzaam’ wilt zijn.

 10. Je houdt je in een relatie veel meer bezig met de droom van hoe het zou kunnen zijn dan met de realiteit van je situatie.

 11. Je bent verslaafd aan mannen en emotionele pijn.

 12. Je bent misschien emotioneel, en vaak ook biochemisch, gepredisponeerd tot een overmatig gebruik van drugs, alcohol en/of bepaald voedsel, vooral zoetigheden.

 13. Doordat je je aangetrokken voelt tot mensen die problemen hebben die opgelost moeten worden, of doordat je verwikkeld raakt in situaties die chaotisch, onzeker en emotioneel pijnlijk zijn, vermijd je het je te richten op verantwoordelijkheden ten aanzien van jezelf.

 14. Je hebt misschien een neiging tot depressies, die je probeert te ondervangen door de opwinding die een wankele relatie je verschaft. 

 15. Je voelt je niet aangetrokken tot mannen die vriendelijk, stabiel, betrouwbaar en geïnteresseerd in jou zijn. Zulke ‘aardige’ mannen vind je maar vervelend.

Een vrouw die te zeer liefheeft is gewend aan negatieve karaktertrekken en gedragingen en zij zal zich daarbij meer op haar gemak voelen dan bij daaraan tegenovergesteld gedrag, tenzij en totdat zij hard genoeg aan zichzelf werkt om hierin verandering te brengen. Zolang een vrouw die te zeer liefheeft daarvan nog niet genezen is, vertoont zij meestal de typerende kenmerken ten aanzien van haar seksuele gevoelens en gedrag in relatie tot mannen:

 • Zij stelt zich de vraag: ‘Hoeveel houdt hij van mij (of hoezeer heeft hij mij nodig)?’en niet: ‘Hoeveel geef ik om hem?’

 • De meeste van haar seksuele contacten met hem worden geregeerd door de vraag: ‘Hoe kan ik maken dat hij me nog meer liefheeft of nodig heeft?’

 • Haar drang om zichzelf seksueel te geven aan mensen van wie zij denkt dat ze te kort komen, kan resulteren in gedrag dat ze zelf als promiscue bestempelt, maar dit gedrag is meer ten gerieve van de ander dan van haarzelf.

 • Seks is een van de middelen die zij gebruikt om haar partner te manipuleren of te proberen te veranderen.

 • Zij vindt de machtsstrijd en de manipulaties tussen haar en haar partner vaak erg opwindend. Ze gedraagt zich verleidelijk om haar zin door te drijven en voelt zich fantastisch als dit lukt. Als het haar niet lukt haar zin door te drijven is dit voor haar een reden de volgende keer nog meer haar beste te doen.

 • Ze verwart onrust, angst en pijn met liefde en seksuele opwinding. Ze noemt het gevoel een knoop in haar maag te hebben ‘liefde’.

 • Ze ontleent haar opwinding aan de zijne, ze kent geen andere manier om zichzelf goed te voelen; ze wordt in feite bedreigd door haar eigen gevoelens.

 • Als ze niet de uitdaging van een onbevredigende relatie heeft, wordt ze rusteloos. Ze wordt niet seksueel aangetrokken door een man met wie ze het niet erg moeilijk heeft. Zo’n man vindt ze juist vervelend.

 • Ze begint vaak iets met een man die seksueel minder ervaren is, zodat zij het heft in handen kan nemen.

 • Ze snakt naar fysieke intimiteit, maar omdat ze bang is door de ander ‘ingepakt’ te worden en/of door haar eigen enorme behoefte aan tederheid overweldigd te worden, voelt ze zich alleen maar prettig als er ten gevolge van spanningen sprake is van een emotionele afstand in de verhouding. Ze wordt bang als een man bereid is zowel haar emotionele als seksuele verlangens te bevredigen. Ofwel ze loopt weg, of jaagt hem op de vlucht.

De weg naar herstel

De stappen zijn eenvoudig te begrijpen, maar niet gemakkelijk te doen. Ze zijn allemaal even belangrijk en ze zijn zoveel mogelijk chronologisch geordend.

 1. Zoek hulp

 2. Geef je eigen herstel de hoogste prioriteit in je leven

 3. Zoek een hulpgroep van lotgenoten die je begrijpen

 4. Ontwikkel je spiritualiteit door dagelijkse oefening.

 5. Stop ermee hem te dirigeren en te controleren

 6. Leer niet in spelletjes verstrikt te raken

 7. Zie je eigen problemen en tekortkomingen moedig onder ogen

 8. Werk aan die dingen in je die verder ontwikkeld moeten worden

 9. Word op jezelf gericht

 10. Deel je ervaringen en datgene wat je geleerd hebt met andere

Dit zijn de kenmerken van een vrouw die niet langer te zeer liefheeft:

 • Ze accepteert zichzelf volledig, ook al zijn er nog dingen die ze in zichzelf zou willen veranderen. Er is sprake van fundamentele liefde en respect voor zichzelf, gevoelens die zij zorgvuldig koestert en bewust ontwikkelt.

 • Ze accepteert anderen zoals ze zijn en probeert ze niet te veranderen om zo aan haar eigen behoeften tegemoet te komen.

 • Ze is goed bewust van haar gevoelens en gedrag ten opzichte van ieder aspect van haar leven, ook haar seksualiteit.

 • Ze houdt van ieder aspect van zichzelf: haar persoonlijkheid, haar uiterlijk, haar ideeën en wat zij waardevol vindt, haar lichaam, haar belangen en haar prestaties. Ze bevestigt zichzelf in plaats van dat ze op zoek is naar een relatie waaraan ze haar gevoel van eigenwaarde zou moeten ontlenen.

 • Haar gevoel van eigenwaarde is groot genoeg om te genieten van de omgang met andere mensen, vooral mannen, die goed zijn gewoon zoals ze zijn. Ze heeft er geen behoefte aan nodig te zijn om zich waardevol te voelen.

 • Ze staat zichzelf toe eerlijk, open en vol vertrouwen te zijn tegenover de voor haar juiste mensen. Ze is er niet bang voor dat mens in haar hart kijkt, maar aan de andere kant stelt ze zich niet bloot aan de exploitatie van mensen die niet werkelijk geïnteresseerd zijn in haar en haar welzijn.

 • Ze vraagt zich af: is deze relatie goed voor me? Stelt deze me in staat me optimaal te ontwikkelen?

 • Als een relatie destructief blijkt, is ze in staat hier een eind aan te maken zonder in een desastreuze depressie te vervallen. Ze heeft een kring van vrienden die haar steunen, en gezonde interesses die haar door een eventuele crisis heen helpen.

 • Haar eigen gemoedsrust is haar hoogste prioriteit. Alle strijd, dramatiek en chaos uit het verleden hebben hun aantrekkingskracht verloren. Ze beschermt zichzelf, haar gezondheid, haar welzijn.

 • Ze weet dat een relatie, om deze goed te laten zijn, er een moet zijn tussen twee partners die dezelfde waarden in het leven, belangstellingen en doelstellingen hebben, en die allebei tot het geven en ervaren van intimiteit in staat zijn. Ze weet ook dat ze het beste waard is dat het leven haar te bieden heeft.

Lees verder op de website van de Norwoodgroep

 ]]>

Bron Marjon ©Loes Raaphorst 11/2008