Religieuze Scheppingsverhalen – Confucianisme

Het Confucianisme is een filosofie, geen religie. Het ontstond 2500 jaar geleden en is vooral populair in China. De oprichter, Confusius, was geen profeet maar een leraar. Hij geloofde dat respect voor de medemens de basis vormde van een stabiele maatschappij. De voorouderverering was een belangrijk onderdeel van dit respect.

Het Ontstaan van Yin en Yang

Confusius geloofde in een hogere macht, die chaos afwees en harmonie voorstond. Deze harmonie werd verkregen door evenwicht te creëren tussen twee tegenovergestelde, maar complementaire krachten:

  • yin en yang

  • de krachten van de schepping.

Bron  MBS ©Loes Raaphorst 07/2006