Religieuze Scheppingsverhalen – Islam

Het woord islam betekent ‘onderwerping aan God’. De godsdienst telt ongeveer een miljard aanhangers. De Islam is gebaseerd op de leer van Mohammed, die het woord van Allah 1400 jaar geleden vastlegde in de Koran.

Engelen en Adam

De wereld ontstond uit het niets. Na de schepping van de engelen werd Adam gevormd uit klei en aangesteld als rechterhand van God. God beval de engelen te knielen voor Adam. Satan weigerde dit en werd vervloekt. De gevallene haalde Adam en Eva over om de verboden vrucht te eten, wat leidde tot hun verdrijving uit het paradijs. 

Bron  MBS ©Loes Raaphorst 07/2006