Religieuze Scheppingsverhalen – Jodendom

Het Jodendom kent dezelfde scheppingsmythe als het Christendom. Het Jodendom begon 4000 jaar geleden met Abraham. Het was de eerste religie die stelde dat er maar één God is die de wereld schiep en over alles heerst.

Migratie over de Aardbol

God beval Abraham zijn land (het huidige Irak) te verlaten en naar het beloofde land Israël te reizen en een volk te stichten. Toen de Romeinen Israël in 63 v. Chr. bezetten, vluchtten veel Joden. Dit was het begin van de verspreiding van de Joden over de hele wereld.

Bron  MBS ©Loes Raaphorst 07/2006