Religieuze Scheppingsverhalen – Zoroatrisme

Het Zoroastrisme werd gesticht tussen 1500 en 1200 v. Chr. door de profeet Zarathoestra. Het telt ongeveer 200.000 aanhangers in Iran en India.

Licht en Donker

De schepper was een wijze meester die boven in goedheid en licht leefde. Daaronder leefde de slechte geest, in duisternis en onwetendheid. De wijze heer schiep het universum. De aarde zweefde in het midden, in de vorm van een ei. De slechte geest schond echter de schepping: hij schudde het ei, zodat er aardbevingen ontstonden, hij bevuilde buur met rook, verplaatste de zon en zond de mens ziekte en dood. 

Bron  MBS ©Loes Raaphorst 07/2006